Thursday 18 June 2015

Take Back the Night

I thought I'd try to do things differently this time round. Malifaux is still in its infancy in Poland so I decided I'd start writing posts in two languages and try to encourage more people to become interested in this amazing game. It will probably be much more time-consuming but maybe it's wort the effort?
Doszedłem do wniosku, że ten wpis będzie nieco inny. Malifaux wciąż dopiero się rozkręca w Polsce, i dlatego też postanowiłem że spróbuję wrzucać dwujęzyczne wpisy. Może dzięki temu więcej osób zainteresuje się tym świetnym systemem. Pewnie będzie mi to zajmowało dużo więcej czasu ale może warto się postarać?

A few months ago I had a chance to paint one of the newly released crews for Wyrd - Molly and her gang. Before I write about the paintjob, I'd like to share a few observations on the models themselves. First of all, I really like the original metal models released a few years ago. The quality of sculpts was very impressive and the models had a great feel to them. They definitely set the bar high.
Parę miesięcy temu miałem okazję pomalować dla Wyrda jedną z nowych ekip - Molly i jej gang. Zanin jednak przejdę do opisu malowania, chciałem podzielić się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi samych figurek. Przede wszystkim, bardzo podobały mi się oryginalne metalowe modele wydane kilka lat temu. Jakość odlewu była bardzo wysoka i miało "to coś" co dawało im świetny klimat. Na pewno wysoko ustawiły poprzeczkę.The plastic set not only doesn't disappoint but also surprises with how well the parts fit together. Hardly any GS is needed, I only had to use some on the recesses left after assembling Molly's dress. The models are smaller and seem more fiddly at first glance but putting them together went smoothly (even though I didn't have the instructions to help me). Molly's totem might be an exception here - it comes in 20 tiny bits and even each of the syringes is glued separately. I guess some people will complain about that but then the bits fit so well together that it isn't really a big challenge to assemble it.
Plastikowa wersja nie nie rozczarowuje, a wręcz zaskakuje tym jak dobrze części pasują do siebie. GS jest praktycznie niepotrzebny, musiałem użyć tylko niewielkiej ilości na zagłębieniach powstałych po sklejeniu sukni Molly. Figurki są mniejsze i na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie skomplikowanych. Nic bardziej mylnego, złożenie ekipy poszło szybko i sprawnie (pomimo faktu, że nie miałem dostępu do instrukcji). Totem Molly może być tuta wyjątkiem - składa się z 20 malutkich części i nawet każda ze strzykawek jest przyklejana osobno. Pewnie spotka się to z falą krytyki, ale tak jak pisałem wcześniej - części tak dobrze pasują do siebie, że złożenie tej figurki nie jest takim wielkim problemem jakim by się mogło wydawać.


I decided to use cobblestone bases from Micro Art Studio. I thought they would tie in well with the theme of Molly's crew.
As far as painting goes, I tried to follow the box artwork. I liked what I saw there as the colors indicate a complete randomness and lack of cohesion in what the little guys put on. Crooligans - Molly's go-to objective runners are basically undead orphans. They run away from their parents and exposure to ill effects of staying in the Quarantine zone has changed them but it has also allowed them to learn new skills. They are pretty fast but what makes them so special is the ability to teleport up to '5 every time they interact. To make things worse for Molly's opponents. she can actually summon them.
Zdecydowałem, że użyję podstawek z brukiem od Micro Art Studio. Doszedłem do wniosku, że będą pasowały do klimatu ekipy Molly.
Malując starałem się mniej więcej inspirować się artworkiem z pudełka. Podobał mi się ten chaotyczny ubiór i brak ładu w ubiorze Crooligans. Te dzieciaki zombie to rewelacyjne jednostki do stawiania wszelkiego typu scheme markers. Po ucieczce z domu zamieszkali w strefie objętej kwarantanną. Po wpływem długiego pobytu w tym miejscu zmienili się znacznie, ale też zyskali nowe umiejętności. Są dość szybcy ale to co naprawdę ich wyróżnia to umiejętność teleportowania się o 5 cali po każdej interakcji. Co więcej, Molly może ich przywołać w trakcie gry. 

Speaking of Molly, I really enjoyed painting her yellow dress. I used a variety of washes (green/blue) to really work on the worn look. The miniature is one of the best I've seen in M2E. Great pose and really nice detail on the dress. All those folds on the material made painting it so much fun. The only problem I see with her is that she is pinned to the base just in one place, which doesn't make it the most durable connection. In game, she is a great summoner and can also support her crews. Her totem facilitates both.
Skoro mowa o Molly, muszę przyznać że malowanie jej żółtej sukni było czystą przyjemnością. Popracowałem trochę nad efektem zniszczeń na materiale, dodając zielone i i niebieskie washe. To chyba jedna z najładniejszych figurek z M2E, które miałem okazję malować. Świetna, dynamiczna poza i naprawdę dobra jakość detali. Fałdy materiału na sukni sprawiły, że malowało się ją naprawdę przyjemnie.Jedyny problem jaki tutaj widzę to to, że figurka jest przyklejona do podstawki tylko w jednym miejscu, co powoduje że jest narażona na uszkodzenia. W grze świetnie się sprawdza przywołując kolejne jednostki i wzmacniając je. Jej totem ułatwia jej obie czynności.

Phillip and the Nanny is probably the most twisted miniature I've seen from Wyrd Games. A severed (and talking!) head of a man who in his life was an influential writer put in a baby carriage pushed by a lady who looks as if she's just walked out of a torture chamber. They come together on a 50 mm base and have a few nice tricks with Scheme Marker manipulation.
Philip i Niania to chyba najbardziej pokręcone modele od Wyrd Games jakie kiedykolwiek widziałem. Odcięta (i gadająca!) głowa mężczyzny, który był wpływowym pisarzem za życia włożona do wózka który pcha pani wyglądająca jakby przed chwilą wyszła z komnaty tortur. Oba modele bez problemu mieszczą się na 50 mm podstawce i specjalizują się w manipulowaniu Scheme markers.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...