Friday 30 October 2015

Mimic timeDoppelganger is a mystical creature known in folklore. According to various legends, it can change its shape and mimic other creatures. Wyrd likes to use commonly known themes in Malifaux and they've adapted this idea into their game. What's more, it also goes really well with the theme of nasty Neverborn creatures taking shapes that humans know only from tales.
There are now two versions of Doppelganger available and I had a chance to paint both. I really like the design of the new plastic one. Its proportions are better and the pose is interesting. However, the details are a bit too smooth for my liking (it often happens with plastic Wyrd minis), especially compared to crisp detail on the old metal version. The pose is also a little better in my opinion, as you can't really tell that it's not a human when you look at it from the front. However, this version has one significant problem - large "hobbit" feet (which is also a common complaint when it comes to old metal Wyrd models).


Doppelganger (a właściwie sobowtór) to mistyczna istota rodem z folkloru. W legendach potrafił zmieniać kształt inaśladować inne istoty. Wyrd lubi używać znanych motywów w Malifaux i ten też zaadaptowali do swojej gry. Co więcej, pasuje to bardzo dobrze do tematyki stworów z frakcji Neverborn, które lubią przebierać kształty znane ludziom tylko z legend.
Obecnie można jeszcze dostać dwie wersje Doppelgangera i miałem okazję malować obie. Bardzo podoba mi się plastikowy model. Ma zdecydowanie lepsze proporcje i poza jest ciekawa. Minusem są zbyt wygładzone detale (co niestety często zdarza się plastikowym figurkom Wyrda), zwłaszcza w porównaniu z wyraźnie widocznymi szczegółami na metalowej wersji.Trochę bardziej podoba mi się też poza tej wersji. Patrząc na nią od przodu, ciężko powiedzieć że nie jest to człowiek. Dopiero spojrzenie na tył modelu rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jedynym problemem  są zbyt duże "hobbickie" stopy (co niestety często zdarzało się w wypadku metalowych figurek Wyrda).Doppelganger is a versatile enforcer. It can (0) mimic any action of a Non-Leader character as long as it doesn't mention the model by name. It can be a (1) action from card or from upgrade.
Another huge thing is that you get a chance to cheat the initiative flip (before the soulstones are used). It can be a game-turning situation.
Doppelganger has a low Df of 5 and 8Wd, which can go down quickly if it gets hit hard. However, it is manipulative 14 and has another (0) action to help him with either Sh or Ml attacks.
It also has a solid Wk of 6 and can take Interact actions while engaged. 
I haven't tried the Doppelganger in game yet but all of these options seem like a bargain for the cost of 7 soulstones. 

Sobowtór to wszechstronny enforcer (jakoś słowo ochroniarz mi tu średnio pasuje). Za (0) może imitować dowolną akcję nie-lidera (pod warunkiem, że nie ma w jej opisie nazwy jednostki). To może być każda inna akcja z karty postaci za (1) lub też z upgrade'u.
Kolejną świetną opcją jest możliwość cheatowania inicjatywy (przed użyciem soulstonów). To może być punkt zwrotny w grze.
Doppelganger ma niskie Df 5 i 8 Wd, które znikną szybko jak już coś silnego go trafi. Na szczęście ma cechę Manipulative 14 i kolejną akcję za (0), która może pomóc w obronie przed atakami Ml lub Sh. 
Ma też solidny Wk 6 i może robić akcje typu Interact będąc w zwarciu. 
Nie miałem jeszcze  okazji przetestować Doppelgangera w akcji, ale wszystkie te umiejętności wydają się być niezłą opcją za koszt 7 soulstonów.

Friday 23 October 2015

Abuela #2


I really like the old classic Abuela miniature. I even managed to win a painting competition when I entered her in a single miniature category. It's a one-piece model with plenty of details and an exceptionally well cast face. Nevertheless, I've been looking forward to the release of new version. A tiny, grumpy, elderly lady in a wheelchair powered by a steam engine - nothing beats that. I wasn't disappointed as the mini is really nice though it's not the easiest one to assemble. When it comes to the challenge of putting her together, her pipe can be compared to Yan Lo's infamous beard. While the plastic miniature lacks the details of the older version, there's enough going for her to keep the miniature in the "awesome" category.


Bardzo lubię starą wersję Abueli. Udało mi się nawet wygrać nią konkurs malarski w kategorii pojedynczy model. To jednoczęściowa figurka z dużą ilością detali i świetnie odlaną twarzą. Mimo to, i tak czekałem z niecierpliwością na plastikową wersję.Drobna, zrzędliwa, starsza dama na wózku zasilanym silnikiem parowym - ciężko to przebić. Nie byłem rozczarowany nową wersją, chociaż składanie jej nie należało do najprostszych zadań. Można to nawet porównać z niesławną brodą Yan Lo jeśli chodzi o poziom trudności. Co prawda figurce brakuje nieco detali pierwotnej wersji, ale i tak jest tam wystarczająco dużo dodatków żeby zaliczyć ją do kategorii tych "wypasionych" modeli.
Abuela brings more options to the table, especially if you play Ortegas. She can "wed" any model into the Ortega clan and give it the Family characteristic, making it possible to take advantage of various movement shenanigans. She is an elderly lady so she can be pushed by friendly models (they get an additional (0) action to do so while she's in play). Abuela also has an Obey action. There's a nice damage potential as she can trigger additional attacks (with a Sh of 7 that's a serious threat).


Abuela daje więcej możliwości w grze, zwłaszcza jeśli gra się Ortegami. Może "poślubić" dowolny model z rodziną i tym samym dodać cechę "Family", co pozwala na korzystanie ze sztuczek z ruchem. To starsza pani, a więc może być pushowana przez przyjazne modele (dostają dodatkową akcję za (0) kiedy jest w grze). Abuela ma także akcję Obey. Do tego dochodzi jeszcze solidny potencjalny damage. Babuleńka może odpalić na triggerach dodatkowy atak, co jest naprawdę dużym zagrożeniem przy wysokiej wartości Sh 7.And last but not least, new Wyrd Chronicles have been released this week (#20). As always, there's plenty of great stuff inside (including previews of Black Friday special exclusives). You will also find my article about working with plastic models inside (By Yan Lo's Beard). It is the second text that I wrote and that got published there (the first one was an article about painting the Depleted in issue 8).

I na sam koniec - nowe wydanie Wyrd Chronicles jest już dostępne (#20). Jak zawsze, znajdziecie tam sporo ciekawych rzeczy (włączając w to preview limitek przygotowanych na Black Friday). Znajdziecie tam też mój artykuł o pracowaniu z plastikowymi modelami (By Yan Lo's Beard). To już drugi napisany przeze mnie tekst opublikowany w Kronikach (pierwszy to artykuł o malowaniu Depleted z numeru 8).

Wednesday 7 October 2015

Malifaux tokens from Art of War Studios - a review

Conditions play a big part in Malifaux. They offer many tactical possibilities. Having a key opponent beatstick slowed or paralyzed can be almost as effective as killing him/her (and in some cases it's easier to pull off). Some masters thrive on using conditions to their advantage (Sonnia, Kaeris, Brewmaster, Shenlong off the top of my head). There's even a separate article in Wyrd Chronicles about them (check it out here, a great read). 

Conditions (ciężko znaleźć dobry polski odpowiednik, niech to będą "efekty" na potrzeby tej recenzji) odgrywaja bardzo istotną rolę w Malifaux. Pozwalają na wiele opcji taktycznych. Spowalnianie czy paraliżowanie silnego przeciwnika jest prawie tak efektywne jak zabicie go (a czasem może być nawet łatwiejsze). Niektórzy z masterów funkcjonują głównie dzięki działaniem stanów w grze (chociażby Sonnia, Kaeris, Brewmaster, Shenlong). Możecie nawet przeczytać osobny artykuł o stanach w Wyrd Chronicles (pod tym linkiem, polecam).

Keeping track of all the effects in play can be a bit overwhelming, especially if you have to remember about all of them (both the positive and the negative). That's why it's very useful to use tokens which can help you with controlling the situation on board. There are some stores that produce them but Art of War Studios is one of the few which has a dedicated range of tokens designed specially for Malifaux. The basic set costs £16.99 and contains the following:


2 x 50mm Blast markers 
6 x 30mm Corpse markers 
6 x 30mm Scrap markers 
6 x 30 mm generic Scheme markers
10 x 15mm Twist markers (5 positive and 5 negative) 
10 x 15mm Activation markers (ticks) 
7 x 15mm Soulstone markers 
5 x 15mm Fast markers 
5 x 15mm Slow markers 
5 x 15mm Focus markers
5 x 15mm Defensive markers 
3 x 15mm Paralyse markers 
3 x 15mm Reactivate markers 
10 x 15mm Burning markers - in red 
10 x 15mm Poison markers - in green

Kontrolowanie działania efektów w czasie gry może być trochę przytłaczające, zwłaszcza kiedy trzeba pamiętać o nich wszystkich (zarówno tych dobrych jak i tych złych). Dlatego też warto używać tokenów, które mogą pomóc w kontrolowaniu sytuacji na polu bitwy. Jest kilka sklepów, które je sprzedają, ale Art of War Studio to jeden z niewielu, które produkują dedykowane tokeny (jakoś słowo "żetony" mi nie leży) przeznaczone do gry w Malifaux. Podstawowy zestaw kosztuje i zawiera to co widać na powyższej liście.


That's a pretty impressive list that covers the most frequent effects in game. The tokens come mainly in grey. However, you can have them customized so that they match the color of your faction. As far as the other faction or master specific effects are concerned, you can either order the tokens you need (such as Web, Void, Hat, etc.), or have them custom made if you need something special that is not available in the store (for example El Mayor).
The tokens are made of transparent acrylic. They are quite thick and have a solid feel to them. The symbols on them are laser cut. They are very well designed and are easily recognizable at first glance. Obviously, they look much better when you put them on mat/terrain. The quality is excellent, the circular shape is perfect and the tokens look neat when placed next to the bases of miniatures during the game. You can either stack the tokens one on another or place them around the base of targeted model. Either way, they will be easy to notice.

To całkiem imponująca lista, która zapewnia tokeny do efektów najczęściej spotykanych w grze. Większość tokenów jest szara, ale zawsze można dostosować swoje zamówienie tak, żeby pasowały do koloru frakcji. Jeśli chodzi o tokeny związane z efektami konkretnych masterów/frakcji, można je domówić osobno (np. Web, Void, Hat, itp.), albo zamówić coś specjalnego z nadrukiem którego akurat nie ma w sklepie (np. El Mayor).
Tokeny są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Są dość grube, a ich wykonanie jest bardzo solidne. Design jest bardzo dobry - na pierwszy rzut oka można rozpoznać efekty, które reprezentują.Oczywiście, będą wyglądać dużo lepiej po ułożeniu ich na macie do gry lub na makiecie. Jakość wykonania jest bardzo wysoka, mają idealnie okrągły kształt i wyglądają elegancko obok podstawek modeli podczas gry. Można je ustawiać jeden na drugim lub układać naokoło podstawki modelu, który jest celem akcji. W obydwu wypadkach łatwo jest je zauważyć.


There's a little piece of plastic glued to the bottom left over from the production process. It's not a big deal as removing these takes only a few minutes and the tokens are ready.

Na spodzie tokenów znajduje się cienki plastik, który jest pozostałością po procesie produkcyjnym. Nie jest to wielki problem - wystarczy kilka minut i wszystko jest gotowe.


So how do the tokens exactly work in an actual game of Malifaux? Have a look at the picture above, which was taken during an early stage of a Zoraida vs. Perdita game. As you can easily see, there are a few conditions that affect the game. Let's have a closer look at what's actually going on there:
1. Voodoo Doll shared its Poison 4 with a Death Marshal. 
2. Enslaved Nephilim has Burning stacked to +2.
3. Silurid has placed an unknown scheme marker (I forgot to use a faction-themed purple one here), which can used be for Plant Evidence, Plant Explosives, etc.
4. Lone Marshal used his (2) Trick Shooting Action, pushes and shoots with a positive twist. You can also see a Guild Scheme marker put along the center line for A Line in the Sand that he'd placed there earlier.
5. A Swampfiend has just died (Corpse Marker), which means that Bad Juju gets to be unburied.

A więc jak naprawdę działają tokeny podczas gry w Malifaux? Spójrzcie na powyższe zdjęcie, które zostało zrobione we wczesnej fazie starcia Perdity z Zoraidą. Od razu łatwo zauważyć, że kilka efektów ma wpływ na stan gry.  Przyjrzyjmy się dokładniej temu co się tutaj dzieje:
1. Voodoo Doll "dzieli" się efektem Poison 4 z Death Marhallem.
2. Enslaved Nepohilim ma Burning +2
3. Silurid położył jakiś Scheme Marker (zapomniałem tutaj użyć fioletowego), który może być użyty do Plant Evidence, Plant Explosives, itp.
4. Lone MArshal użył swojej akcji za (2) Trick Shooting, pushuje się i strzela z +. Można tu też zauważyć Scheme Marker Gildii ułożony wzdłuż linii środka do strategii A Line in the Sand, który zostawił wcześniej.
5. Swampfiend właśnie zginął(Corpse Marker), co oznacza że Bad Juju może się odkopać.


And that's not everything. On the other section of the board, there's Perdita with a + to damage she got from Papa Loco. I can't even remember how many times I've forgotten about this amazing buff and regretted it later... Opposite her you can see a Waldgeist, who clearly means to stay where he is and has placed two 50 mm Germinated Forest markers in front of him.

Ale to nie wszystko. W innej części planszy czeka Perdita z + do damage od Papy Loco. Nawet nie potrafię sobie przypomnieć ile razy zapomniałem o tym genialnym ulepszeniu, żałując tego później. Na wprost widać Waldgeista, który jest zdeterminowany żeby utrzymać pozycję i postawił przed sobą dwa 50mm markery Germinated Forest.


Moving on, the Silurids are at what they do best - leaping and placing makers. Their mobility allows them to get to the furthest corners of the board easily and drop Scheme Markers where they need them (although Papa Loco looks ready to move in and remove one of those).

Patrząc jeszcze dalej, Siluridy robią to w czym są najlepsze - skaczą i ustawiają markery. Ich mobilność pozwala na dotarcie do najbardziej odległych krańców planszy i zrzucenie Scheme Markerów tam gdzie są potrzebne (chociaż Papa Loco sprawia wrażenie gotowego na wkroczenie do akcji i usunięcie jednego z nich).


As you can see in the picture, both players are able to quickly assess the situation and plan their actions accordingly. Keeping all this information in your head can be tricky. Especially when you add other factors affecting the game that you need to account for (Strategy, all the available Schemes - both revealed and unrevealed, number of wounds, Victory Points, activation control, which turn it actually is, characteristics of you and your opponent's models in game, and many others...
Malifaux is undoubteadly a deep complex game and, like many other players, I find the experience highly rewarding. Having a set of really well designed tokens that are produced in very high quality can not only make it a bit easier, it can actually enrich the experience for both players. That's why I can wholeheartedly recommend tokens from Art of War Studios. Visit their website here.

Jak widać na powyższym zdjęciu, obaj gracze są w stanie szybko ocenić sytuację i odpowiednio zaplanować ich działania. Myślenie o tych wszystkich rzeczach jednocześnie może być trudne. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego inne czynniki wpływające na grę takie jak; strategie (zarówno te ujawnione jak i te nieujawnione) , liczbę ran, punkty zwycięstwa, kontrolowanie aktywacji, pilnowanie która to tura, charakterystyki jednostek własnych i przeciwnika i wiele innych...
Malifaux to bez wątpienia bardzo złożona gra. Tak jak wielu innych graczy, czerpię dużą satysfakcję z grania w Malifaux. Dołączenie do gry zestawu naprawdę dobrze zaprojektowanych i wykonanych tokenów może nie tylko ułatwić, ale też zwiększyć przyjemność z gry dla obu graczy. Dlatego też mogę polecić tokeny od Art of War Studios. Odwiedźcie ich stronę pod tym linkiem.

Thursday 1 October 2015

Service With A SmileThe Guild part of the Starter box is now painted. I really enjoyed working on these four miniatures. The sculpts are rather simple as their poses are static, but they make up for it with a "creepy" factor. As you can see at first glance, white was the main color here so I tried to keep a darker tone of it to get the gritty look on them. I used bases from MAS and CMON Kickstarter campaign (the same I used for the Neverborn). I only used different colors here to tie them with the Weird West theme of most of my Guild. I also thought they looked too peaceful with clean robes so I added blood spatters there. After all, they all work with the crazy Dr Grimwell whose tool (weapon) of choice makes a lot of mess... This  choice was also inspired by the artwork on the box.

W końcu skończyłem malowanie figurek z frakcji Guild z boxa startowego. Bardzo przyjemnie mi się przy nich pracowało. Modele są dość proste i ich pozy są dość statyczne, ale nadrabiają to przez wygląd przyprawiający o gęsią skórkę. Tak jak widać na pierwszy rzut oka, biały to główny kolor, tak więc starałem się używać go w ciemniejszej tonacji, żeby utrzymać klimatyczny wygląd. Użyłem podstawek z kampanii Kickstarterowej MAS i CMON (tych samych użyłem przy malowaniu Neverborn). Jedyna różnica jest taka, że użyłem innych kolorów żeby lepiej pasowali do klimatu Dziwnego Zachodu, który dominuje w mojej Gildii. Doszedłem też do wniosku, że białe ubrania szpitalne wyglądają zbyt pokojowe, więc dodałem efekty krwi. W końcu wszyscy pracują z obłąkanym Dr Grimwellem, którego narzędzie (broń) pracy może powodować mały bałagan... Ten wybór był też zainspirowany artworkiem z pudełka.The Orderlies are solid scheme runners with excellent Wk and Cg and Unimpeded. They are not very resilient. Their Df is an unimpressive 5 and they have only 6 Wd but they heal 1 wound at the end of a turn for free. They also offer a chance for some card cycling as they get to draw and discard 1 after killing an enemy. They can deal damage only in Ml, which has a value of 5 with a decent damage track. There's also a (2) tactical action, which allows them to heal up to 2 Wd on a model within 6' (no cards needed). They come at 5ss, which seems like a pretty good deal for what they offer.

Sanitariusze sprawdzą się przy robieniu schemów dzięki wysokiej wartości Wk i Cg oraz Unimpeded. Nie są bardzo odporni na obrażenia. Ich Df to niskie 5, mają też 6 Wd ale leczą za darmo 1 ranę na koniec każdej tury. Dają też możliwość wymiany kart - po zabiciu przeciwnika mogą wyciągnąć jedną i odrzucić jedną niepotrzebną kartę. Mogą zadawać obrażenia tylko w zwarciu. Ich Ml ma wartość 5 z całkiem niezłym potencjalnym Dg. Mają też akcję taktyczną za (2), która pozwala im wyleczyć 2 Wd na modelu w obrębie 6 cali (nie potrzeba do tego żadnych kart). Kosztują 5 soulstonów, co wydaje się być niezłą ceną za to co oferują.Nurse Heartsbane is an enforcer. She has similar stats to Orderlies with a slightly better Df6 and lower Wk and Cg. She also heals 1 wound for free at the end of her turn and has the same card cycling trick. If she succeeds on a Df duel and has a high Mask, the attacker must discard two cards or its activation ends. She is also melee-oriented and has a slightly better Ml base value of 6 with a better damage track and two triggers. She can either push the target away up to 6' (and force it to discard a card), or prevent it from taking Attack actions. There is also one Ca action, which needs at least a 3 of Tomes to succeed. If it does, the target may not take Walk/Charge actions. She also has a nice (0) action, which allows her to push up to 4' and perform a (1) Attack Action is she flips or cheats in a mask.
Dr Stanley Grimwell is a Henchman.His statline is pretty decent with a Df of 6, standard Wk of 5, Cg 7, and 9 Wd. He is also Unimpeded and Nimble, and gains + to Disengaging Strikes. Dr Grimwell is all about the damage output. With a solid Ml of 6 and Rg 2', he can dish out decent damage with two possible triggers (Critical Strike or forcing opponent to discard a card after damaging). However, his scariest Attach Action is called Lobotomy. It takes 2 action points but the base value is a very high 7 with a crazy damage profile of 4/6/10. He can also use a (1) Tactical Action and give orders. If he discards a card, the target moves up to 4'. There is also a dedicated 1ss upgrade, which allows him to add a soulstone to crew's pool after killing an enemy.

Siostra Heartsbane to Emforcer. Ma podobne statystki do Sanitariuszy przy nieco lepszej wartości Df 6 oraz niższym Wk i Cg. Tak samo leczy 1 ranę na koniec tury i ma też mą sztuczkę z wymianą kart. Jeśli wygra Df pojedynek dzięki Masce, atakujący musi odrzucić 2 karty albo natychmiast kończy aktywację. Jest ona również nastawiona na walkę wręcz i ma nieco wyższą wartość Ml (6) i trochę wyższe obrażenia oraz dwa triggery. Jeden pozwala na potencjalne odepchnięcie przeciwnika o 6 cali (i wymuszenie odrzucenia karty), drugi blokuje używanie akcji ataku.Do tego dochodzi akcja Ca, która wymaga co najmniej 3 Tomów. W wypadku sukcesu blokuje akcje typu Wk/Cg. Do tego dochodzi akcja za (0), która pozwala jej puchować się o 4 cale i wykonać dodatkowy atak jeśli ma Maskę.
Dr Stanley Grimwell  to Henchman. Jesgo statystyki są całkiem przyzwoite z Df6, standardowym Wk5, Ch7 i 9 Wd. Dodatkowo jest Unimpeded i Nimble oraz dostaje + do Disengaging Strikes. Dr Grimwell to przede wszystkim walka wręcz. Ma solidne Ml6 i zasięg 2 cali i potrafi solidnie dziabnąć z dwoma potencjalnymi triggerami (Critical Strike lub zmuszenie przeciwnika do odrzucenia karty po zadaniu Dg). Ale i tak jego najsilniejszym atakiem jest akcja za (2) - Lobotomia. Bazowe Ml tej akcji to wysoka 7 z bardzo silnym Dg 4/6/10. Ma też akcję taktyczną za (1), która pozwala mu wydawać rozkazy. Jeśli odrzuci kartę, cel rusza się o 4 cale. Dodatkowo jest jeszcze dedykowany upgrade za 1 soulstone, który pozwala mu na dodanie 1 soulstone'a po zabiciu przeciwnika.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...