Monday 28 December 2015

Miss Anne Thorpe

Miss Anne Thorpe is a wastrel and happens to be the latest limited miss model released last Gencon by Wyrd Games. This time she is dual faction and can be hired in both Guild and Ten Thunders (crews led by McCabe). 
In the world of the game Wastrels are children of rich families and the all have a vicious side to them. Getting to Malifaux allowed them to explore it... with impunity. Wastrels are on the cheap side and they function mainly as decent scheme runners and support minions. They have some nice offensive and defensive tricks but you can't really expect much from a 4ss model.

Miss Anne Thorpe to ostatni z modeli miss wydanych przy okazji Genconu przez Wyrd Games. Tym razem posiada cechę dual faction i może być użyta w ekipach Gildii oraz Ten Thunders (dowodzonych przez McCabe'a). W świecie gry "darmozjady" to na wskroś złe dzieci zamożnych rodzin, które zostały wysłane do Malifaux, by móc bezkarnie eksplorować mroczną stronę swojej natury. Należą do najtańszych jednostek i funkcjonują głównie jako przyzwoici scheme runnerzy albo jako jednostki wspierające. Mają parę ofensywnych i defensywnych trików ale też nie można oczekiwać rewelacji po modelu za 4 ss.The miniature itself is very nice and has a few assembly options with some extra arms and heads. It's probably the first mini of this type that looks like an actual miss. The designers have certainly put extra effort into making sure she looks like one. As far as painting is concerned, I tried to more or less stick to the artwork, which wasn't easy as the colors used by Wyrd artists are typically dark.

Sama figurka jest bardzo ładna i co ciekawe ma parę alternatywnych wersji do złożenia dzięki dodatkowym ramionom i głowom które znajdziemy na wyprasce. To chyba też pierwsza figurka tego typu, która naprawdę wygląda jak miss. Projektanci zdecydowanie dołożyli starań, żeby na taką wyglądała. Jeśli chodzi o malowanie, to trzymałem się raczej wzoru z artworka, co nie było łatwe, bo artyści z Wyrda lubują się w ciemnych barwach.While painting this mini and several others I've shown on the blog recently, I was listening to the Empire trilogy by Raymond E. Feist and Janny Wurts. I read some of Feist's novels (the Riftwar and the Serpentwar saga along with some stand-alone titles). I thought it might be interesting to return to this universe after a long break and decided to start with the Empire Trilogy as this seemed like the most reasonable choice (at least as far as chronology is concerned). The series follows the story of Mara, a young noble who has to stop her temple education as her father and elder brother are killed in a political intrigue. She is forced to enter the Game of the Council, a relentless and cruel struggle for power in the empire of the Tsuranuanni. 


The books read quite well even though at times it seems like they could be a bit more complicated as it seems like some of the problems faced by the protagonist are too often "miraculously" solved. Despite that, it wasi nteresting to see a different perspective on the Riftwar and learn more about Tsuranuanni society and its strict honor code. I thought the parts about Black Robes were the most interesting. This elite assembly of magicians that functions outside law was already presented in previous novels by Feist but here more was revealed about their hidden agenda. 

I've also read a very nice book I got as a Christmas gift from my wife. "Wilki" (Wolves) by Adam Wajrak is a fascinating journey into the Białowieża Forest, where the author has spent a big part of his life, working as a correspondent for one of the biggest Polish newspapers. He got a chance to observe nature closely, and to learn about wild animals and their habits. Wolves have always fascinated me so it was really great to get more insights into their lives and learn more about how a pack functions. The author debunks many myths about these magnificent animal. He is really passionate about his job and this shows as the book reads very well. There are also some really spectacular pictures in it. I enjoyed reading it thoroughly and will probably try to read some of the other works by Wajrak.


Wednesday 23 December 2015

Disturbing the Sound of Silence

It's way past midnight here and since I'm not going to work tomorrow I continue assembling my recent Wyrd purchases. Yesterday I put together the limited Barbaros - he's definitely a big one and nicely fills his 40 mm base. I also assembled the new Iggy miniature and was pleasantly surprised by very high level of detail, although his face seems a bit flat.

Jest już grubo po północy ale skoro jutro nie idę to roboty, to siedzę i dalej składam ostatnie wyrdowe zakupy. Wczoraj skleiłem limitkę Barbarosa - kawał chłopa, ładnie wypełnia swoją 40 mm podstawkę. Złożyłem też nowy model Iggy'iego i miło zaskoczyła mnie jakość detali, chociaż twarz wydaje się trochę zbyt płaska.


Today I've put together Black Blood Shamans - check out the wingspan, it just begs the question: why these guys don't have flight? You can also see new Tuco. I like the dynamic pose but the model somehow seems a bit too thin. Maybe that feeling will change once I start working on the mini. I also cleaned the mold lines on Aionus and that wasn't fun. The miniature is cast in PVC (the same pseudo-resin material Warmachine minis are cast in as far as I know) and comes already assembled (yes, there are noticeable gaps between the pieces). The material is much softer than the standard plastic Wyrd uses and cleaning it was a bit troublesome . The model is very nice nonetheless and I think I've come up with a good idea for his base.

Dzisiaj skleiłem Black Blood Shamans - zwróćcie uwagę na rozpiętość skrzydeł. Aż nasuwa się pytanie o brak cechy flight u tych postaci. Na zdjęciu widać też nowego Tuco. Podoba mi się dynamiczna poza ale mimo to wydaje się być nieco zbyt wątłej budowy. Może to wrażenie minie jak już zacznę go malować. Oczyściłem też Auionusa i to była średnia przyjemność. Figurka jest odlana w PVC (ten sam materiał co pseudo-żywiczne figurki z Warmachine o ile się nie mylę) i na starcie jest już sklejony (tak, widać wyraźne szczeliny pomiędzy częściami). Ten materiał jest dużo bardziej miękki niż standardowy plastic używany przez Wyrda i oczyszczanie go z nadlewów było dość kłopotliwe. Mimo to figurka wygląda bardzo ładnie i chyba udało mi się wykminić dla niego całkiem fajną podstawkę.Tuesday 22 December 2015

Hooded Rider (M2E version)I had a chance to work on the old metal version of this model. It was a great miniature, though a bit cumbersome to paint. Assembling it was also quite challenging. M2E version of this model is completely different. The mount has a more dynamic pose and the rider has also been completely redisigned. While there are some good changes (better proportions, especially his head), there are also some I wasn't happy about (the sword looks too plain in comparison to the massive blade it wielded in previous version, some of the details on the mount are a bit too smooth). I also think the old version looked a bit more menacing with better details, tattered cloak and skull-like snake heads. I didn't like it that much when I started working on it but as I progressed with painting, the model grew on me. 

Like the other three Malifaux Riders of Apocalypse, the Hooded one offers great mobility and some nice tricks with scheme markers. Also, similarly to others, his power grows with each successive turn, meaning that late game he is not only very difficult to take down but he also deals heavy damage. It means that keeping him safely hidden in turns 1-2 will be a reasonable tactic.Miałem już okazję malować starą metalową wersje tego modelu. To naprawdę niesamowita figurka, choć dość nieporęczna w malowaniu. Składanie jej też nie było łatwe. Drugoedycyjna wersja wygląda zupełnie inaczej. Wierzchowiec ma dużo bardziej dynamiczną pozę, a jeździec został zaprojektowany na nowo. Niektóre to zmiany na plus (lepsze proporcje, zwłaszcza jeśli chodzi o głowę), ale są też takie które mniej mi się podobały (miecz wygląda dość banalnie w porównaniu z ogromną bronią którą miał Jeździec w poprzedniej wersji, niektóre detale na wierzchowcu są zbyt gładkie). Stara wersja miała też nieco bardziej złowrogi wygląd dzięki lepszym detalom, zniszczonym płaszczu i czaszko-podobnym głowom węży.Początkowo nie byłem przekonany do nowej wersji, ale w miarę postępu prac powoli się do niej przekonywałem.

Tak jak pozostali trzej Jeźdźcy Apokalipsy z Malifaux, Zakapturzony wyróżnia się dużą mobilnością i dobrymi trickami ze scheme markerami. Dodatkowo, tak jak pozostali jeźdźcy, jego siła rośnie z każdą kolejną turą. W praktyce oznacza to, że pod koniec gry nie tylko jest go bardzo ciężko zabić, ale też trzeba się liczyć z dużymi obrażeniami, które może zadać. Oznacza to też, że na początku gry, podczas 1-2 tury, lepiej trzymać go bezpiecznie ukrytego.
Friday 18 December 2015

No...

... I don't have a problem, and I can stop any time.

Nie, zdecydowanie nie mam problemu i mogę w każdej chwili przestać.


Saturday 12 December 2015

Midnight WIP

I've done some work on my Hooded Rider. It's still an early work in progress shot but I'm finally beginning to get there...

Wreszcie pomalowałem coś konkretnego na moim Zakapturzonym Jeźdźcu. To póki co wczesny etap malowania, ale powoli zaczyna to jakoś wyglądać... 

Tuesday 8 December 2015

It's Hammertime!


I'm a big fan of Wyrd plastic models but every now and then I work on old metal versions. Many of them suffered from scale issues or were a true nightmare to assemble, but there are some that stand out in terms of quality of the cast. Taelor is a good example and she is one of the few models which I like more in their old version. 
When you look at the model it's actually hard to believe she's made of just one piece. No glue was needed to prepare her for painting, I only had to remove the mold lines (which is a bit more difficult then with plastic models). Her proportions are realistic and the pose is very good too. The details look great as well, her face looks amazing, with clearly defined cheekbones and sharp details on her mouth. 
Painting her was a lot of fun and I enjoyed picking out all the small bits with a brush. I initially wanted to give her a more vivid, pink hair but in the end decided to keep it red, using toned down shades. I also painted the Good Lady (her Relic Hammer) using gold. I realize that in reality it's a soft metal and it wouldn't really work well with weapons (hello warriors of Khorne!), but I wanted it to stand out in contrast to her pneumatic arm, And besides, it's Malifaux, so things don't have to be what they look like at first glance.
The only problematic thing I didn't really like so much was her hair. The strands of hair are cast in thick lines, so it requires some really careful brushwork while painting. Also, her stomach, while cast really well, lacks detail and I had to put extra effort to paint muscles on it. Not a big deal, but it was another thing that required additional work.

Bardzo lubię plastikowe figurki od Wyrda, ale od czasu do czasu zdarza mi się też pracować ze starymi, metalowymi wersjami. Wiele z nich ma problemy ze skalą, niektóre to prawdziwy koszmar przy sklejaniu, ale są też i takie, które wyróżniają się jakością wykonania. Taelor to dobry przykład, jest to jeden z nielicznych modeli które wolę w starszej, metalowej wersji. 
Patrząc na nią aż ciężko uwierzyć, że cały model odlany jest w jednej części. Do przygotowania jej do malowania nie potrzeba ani kropli kleju, trzeba tylko usunąć linie po odlewie (co zawsze jest trochę bardziej praco i czasochłonne przy metalowych figurkach). Jej proporcje są realistyczne, jej poza jest też ciekawa. Detale wyglądają świetnie, zwłaszcza jej twarz - kości policzkowe są wyraźnie widoczne, dobrze też wyglądają usta.
Malowanie tej figurki było czystą przyjemnością i bez problemu mogłem podkreślić wszystkie detale. Początkowo chciałem pomalować jej włosy przy użyciu bardziej jaskrawego, różowego koloru, ale ostatecznie zdecydowałem się użyć bardziej stonowanych czerwonych barw. Jej młot runiczny, Dobra Pani, został pomalowany na złoty kolor. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości ten metal jest stosunkowo miękki i nie zdałby egzaminu jako broń (pozdrowienia dla wojowników Khorne'a!), ale zależało mi na tym, żeby mieć kontrast do pneumatycznego ramienia. Poza tym, w końcu to Malifaux, a więc nie wszystko musi być tym na co wygląda na pierwszy rzut oka.
Jedyną rzeczą, która mniej mi się tutaj podobała są włosy. Pasma włosów są odlane w grubych liniach i wymagają bardzo ostrożnej pracy z pędzlem przy rozjaśnianiu. Poza tym, jej brzuch, pomimo tego że jest odlany naprawdę dobrze, nie ma detali i musiałem włożyć sporo dodatkowej pracy w namalowanie na nim mięśni. Nie był to wielki problem, ale też była to kolejna rzecz wymagająca dodatkowej pracy.Taelor is a go-to mercenary when you're facing summoners. She has an excellent ability ("Welcome to Malifaux"), which allows her to take charges out of her turn and target any newly summoned models within 9' of her. She is also relentless, so horror duels don't matter to her at all. With an impressive Ml7, her Relic Hammer dishes out scary amounts of damage, and has an amazing 3' range. It also receives two positive twists against constructs and Tyrants. Her other attack, Hammer Fall, is a (2) action that doesn't do that much damage, but it affects all enemy models in 3' range, and pushed them back after a failed TN14 Df duel. 
When it comes to resilience, her base stats aren't impressive at all. However, she has both Hard to Wound 1, and Hard to Kill. Add to that the fact that she is a henchman and can use soulstones and all of a sudden taking her down looks much more difficult and requires concentrated effort. 
So does she have any weaknesses? As pretty much any Malifaux character, there are some. Most of all, she is fairly slow and has no real defense against against ranged attacks. Put a few firearms together, and Taelor can be in serious trouble.
And last but not least - in the latest book ("Shifting Loyalties"), there is a very nice store with Lady Hammerstrike herself as the protagonist. Probably the best one in the book, check it out if you have access to it. And yes, the title is "Welcome to Malifaux".

Taelor jest oczywistym wyborem w starciach przeciwko masterom przywołującym postacie do gry. Ma świetną umiejętność ("Welcome to Malifaux"), która pozwala jej na szarżę poza aktywacją w kierunku każdej nowo przyzwanej jednostki w zasięgu 9 cali. Jest też nieugięta, a więc horror duels jej nie dotyczą. Jej młot ma bardzo mocne Ml7, świetny zasięg trzech cali, i Taelor potrafi nim naprawdę mocno uderzyć. Dodatkowo, ma zawsze dwa pozytywne flipy przeciwko konstruktom i tyranom. Jej drugi atak, Hammer Fall, to akcja za (2), która co prawda nie zadaje tak dużo obrażeń, ale działana wszystkie modele przeciwnika w zasięgu 3 cali i może je dodatkowo odepchnąć po przegranym TN14 pojedynku na Df.
Jeśli chodzi o odporność, jej bazowe statystyki nie powalają. Jednak mimo tego, ma zarówno Hard to Wound 1, jak i Hard to Kill. Do tego można dodać fakt, że jest henchmanem, może używać soulstonów i nagle okazuje się, że pozbycie się jej z gry wcale nie jest takie łatwe i wymaga większj koncentracji siły rażenia.
Czy w takim razie Taelor ma jakiekolwiek słabe strony? Jak praktycznie u każdej postaci z Malifaux, coś się znajdzie. Przede wszystkim, jest dość powolna i nie ma żadnej szczególnej ochrony przeciw strzelaniu. Wystarczy zestawić parę strzelających jednostek i Taelor może mieć kłopoty.
I na sam koniec mała ciekawostka. W Najnowszym podręczniku doMalifaux ("Shifting Loyalties") znajdziecie bardzo dobre opowiadanie z panią Hammerstrike w roli głównej. Chyba nawet najlepsze z całej książki, jeśli macie do niej dostęp to polecam. Acha, i jej tytuł to oczywiście "Welcome to Malifaux".

Hammertime now!
Tuesday 1 December 2015

Depleted buggers

The Depleted will make a nice addition to my Neverborn collection. They cost only 4 ss but are one of the most resilient minions in the game. With 8 Wds, Hard to Wound +1 and Hard to Kill, their unimpressive Df of 3 becomes less significant. The Depleted are also slow (but can push towards another model with Brilliance using their (0) action). They cannot take interact actions and their Ml is low too, but their main use is just standing in one place, occupy it and force the opponent to waste a lot of time and effort to take them down.


"Wyczerpani" (chyba najbardziej tu pasuje taka nazwa) będą przydatnym dodatkiem do moich Neverborn. Kosztują tylko 4 soulstony ale są jednymi z najbardziej wytrzymałych minionów w grze. 8 ran, Hard to Wound +1 i  Hard to Kill sprawiają, że ich niski Df3 przestaje mieć znaczenie. Jak na Wyczerpanych przystało, są bardzo powolni (chociaż mogą się za 90) pushować w kierunku innych modeli z cechą Brilliance). Nie mogą też podejmować żadnych interakcji i ich Ml jest niskie, ale ich główne zastosowanie to po prostu stanie w jednym miejscu i zmuszanie przeciwnika do zmarnowania czasu i zmuszenie do większego wysiłku tylko po to, żeby usunąć ich z gry na dobre.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...