Monday 26 September 2016

More Neverborn

Last couple of weeks have been busy but I managed to paint some more Neverborn minis. I worked on another set from the starter and I also painted the Twins again (it was my fifth go at these two minis). Left arm of one of the Bloodwretches was missing so I had to replace it with one I found in my bits box. Not a perfect match but these guys are supposed to be some kind of a hybrid between human and Neverborn so I guess anything goes. I'll probably paint some models for my Guild next.Ostatnie parę tygodni miałem mocno zakręcone ale udało mi się pomalować parę modeli do Neverbornów. Pracowałem nad kolejnym starterem i po raz kolejny nad bliźniętami (to już 5 podejście do tych modeli). Lewe ramię jednego z Bloodwretches zaginęło w akcji więc musiałem sięgnąć do pudła z bitsami. Efekt nie jest może idealny ale w końcu to mają być hybrydy ludzi z Neverbornami więc nic nie powinno tak naprawdę dziwić. Jako następne prawdopodobnie wymaluję parę modeli do mojej Gildii.


Behind Closed Doors


What surprised me most was that this psychological thriller is actually B.A. Paris' debut novel. It's a very promising one as the narrative is really well developed and she successfully maintains suffocating atmosphere as new facts about the antagonist are revealed. Switching from present to past helps in achieving that effect and stirs up curiosity. While reading I constantly wanted to go through just one more chapter to find out more about current events and actions from the past that preceded them.
At first Jack and Grace seem to be a perfect couple. They're young, beautiful, live in a splendind house. Jack is a successful lawyer and has never lost a case in court where he always defends women who are victims of domestic violence. He may seem a bit overprotective though, as he never leaves Grace's side. The appearances are of course deceptive and as we gradually learn new facts about the present situation and past events that have led to it, the novel becomes even more suffocating. 
Behiond Closed Doors is a very promising debut and I hope to read more from the author in the future.

Friday 23 September 2016

Shikome

Finding a way to attach them to bases was the main challenge here. I racked my brains until I came up with an idea to use old plastic terrain bits. I attached them using thick plastic glue, which slightly melts the surface as it hardens, making the link stronger.
Painting them was enjoyable as both minis are very well designed and have excellent details. In the end I just couldn't resist putting black metal-like make-up on them ;)

Wymyślenie sposobu jak przykleić te figurki do podstawek było największym wyzwaniem. Kombinowałem aż wpadłem na pomysł użycia starych plastikowych elementów terenu. Użyłem gęstego kleju do plastiku, który lekko topi powierzchnię, którą skleja, aby zapewnić mocniejsze połączenie.
Malowanie było bardzo przyjemne, obie figurki są bardzo ładnie zaprojektowane i mają świetnie dopracowane detale. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać i dałem im black metalowy makijaż ;)


Shikome are mobile, hard hitting minions that have solid synergies with Poison condition. They can also be summoned in by some of the Ressurectionist masters, making their high cost of 8ss a bit easier to bear.

Shikome są bardzo szybkie i potrafią przywalić, mają też solidną synergię z efektem Poison, Mogą być też przyzwane przez niektórych masterów Rezurekcjonistów, co pozwala jakoś znieść ich wysoki koszt 8 soulstonów.

One Flew Over the Cuckoo's Nest


I remember watching final scene of the movie I caught by chance on TV several years ago. The final moments were so powerful that the images from them have stayed with me since then. A few weeks ago I finally read the book, on which Milos Formal based his film.
What struck me immediately was that the story is not narrated by Randle McMurphy (who was portrayed so well by Jack Nicholson). The story is presented from "Chief" Bromden's perspective. The narrative changes as the plot progresses and his mind gradually becomes clearer, thanks to McMurphy's influence.
One Flew Over the Cuckoo's Nest is a captivating tale about how one individual with a different frame of mind can affect his surroundings. It can be seen as a metaphor of an oppressive political system, where the combined forces (what the Chief calls "the Combine") work together to control every aspect of life.

Monday 5 September 2016

A Tournament, Nurses, and a Crocodile

On Saturday I played in another Malifaux tournament. It was a two day event with five games but I was able to participate in only three on the first day. I used summoning Dreamer in all games I played with a similar core list (Dreamer with Dreams of Pain, Otherworldly, Wings of Darkness), Teddy, 3 Daydreams, Doppelganger and other additions (Waldgeist, Freikorps Trapper, Tuco), depending on the schemes.

W sobotę zagrałem w kolejnym turnieju Malifaux. Był to dwudniowy event z zaplanowanymi 5 grami, ale mogłem wziąć udział tylko w trzech pierwszego dnia. Używałem Dremera w wersji summoner z podobnym trzonem bandy w każdej grze (Dreamer z Dreams of Pain, Otherworldly, Wings of Darkness), Teddy, 3 Daydreamy, Doppelganger i parę innych dodatków (Waldgeist, Freikorps Trapper, Tuco), w zależności od schemów.

Round 1 
Guard The Stash, Corner Deployment
Convict Labor, Show of Force, Hunting Party, Public Demonstration, Inspection

In my first game I faced Collodi for the first time and played against a very good player who quickly took advantage of all my mistakes. I had a wrong idea about this master. I imagined him as a supporter but what came at me was a heavy hitter who very quickly neutralized my Teddy and the rest of his crew easily took out all my summons from turn 1 (Lelu, Lilitu). I also made it easier for him as my positioning was bad. I should have kept the summons hidden safely behind cover and use them later once they've healed up a little.
My second turn hand was terrible as my highest card (after stoning) was a 6. It meant no summons and with half of my crew already gone, my game plan began to fall apart quickly. I should have sent the summons to upper corner and kept Trapper with Dreamer and Teddy bunched up in the bottom corner. I wouldn't have scored any points for the strategy probably but at least I could have got more for schemes that way.
I survived to turn 3 and managed to summon Coppelius in. He charged a Marionette and I scored me my onlyu point in this game. A moment later Dreamer was killed and the game ended 1-7. Tough loss but I got to play against Collodi for the first time and now have a much better idea of what he's capable of. Despite the defeat, I had fun and my opponent was a good sport.

W pierwszej grze przyszło mi po raz pierwszy zmierzyć się z Collodim, a w dodatku grałem przeciw bardzo dobremu graczowi, który szybko wykorzystał moje błędy. Miałem błędne wyobrażenie o tym masterze. Myślałem, że jest to przede wszystkim supporter, a trafiłem na silnego beatera, który błyskawicznie zneutralizował mojego Miśka, a reszta ekipy szybko pozbyła się moich summonów (Lelu, Lilitu). Nie utrudniłem też przeciwnikowi zadania źle ustawiając przywołane jednostki. Powinienem raczej trzymać je bezpiecznie ukryte za zasłoną i używać ich dopiero po tym jak już się podleczą.
Moja ręka w drugiej turze byłą fatalna, nawet po spaleniu kamienia na dociągnięcie 3 kart moją najwyższą była 6. To oznaczało, że nic nie przyzwę, a przy stracie połowy mojej ekipy, mój plan szybko zaczął się sypać. Powinienem był wysłać przyuzwane jednostki w górny róg, a Trapera wesprzeć na dole Dreamerem i Teddym. Pewnie nie zdobyłbym punktów za strategię ale przynajmniej zdobyłbym więcej za schemy.
Udało mi się dotrwać do 3 tury i przyzwać Coppeliusa, który zaszarżował Marionetkę i zdobył dla mnie jedyny punkt w tej grze. Chwilę później Dreamer zoistał zabity i gra zakończyłą się porażką 1-7. Mocno w plecy, ale przynajmniej zagrałem pierwszy raz przeciwko Collodiemu i wiem już mniej więcej czego się mogę po nim spodziewać. Mimo porażki, grało mi się bardzo przyjemnie i przeciwnik był bardzo w porządku.
Round 2 
Interference, Standard Deployment
Convict Labor, Exhaust Their Forces, Leave Your Mark, Undercover Entourage, Mark For Death

In my second game I faced a guy who is fairly new to Malifaux but has already managed to win a tournament with his Gremlins. This was my best game of the day. Not only because I managed to win against his Ulix. We both had a positive attitude to the game and mainly wanted to have good fun.
My first activation was game-changing as I placed Tuco (with Retribution's Eye) 6' away from his Pigapult and took it out in two shots. It meant I could start my summoning engine without the risk of having everything killed off immediately. Also, the board was quite... original, as you can see in the picture. My Daydreams and Madnesses had no problem moving around it but larger models (such as my opponent's Old Major and Gracie) had their movements seriously limited.
Teddy caused a lot of trouble by killing Old Major and locking Ulix and one of Slop Haulers in combat. On the other side of the beard Chompy took care of Gracie with armor-ignoring punch. In the heat of the battle I mistakenly killed an exhausted Stuffed Piglet but I still managed to pull off a 7-3 victory.

W mojej drugiej grze zmierzyłem się z człowiekiem, który wciąż jest początkującym graczem w Malifaux (co nie przeszkodziło mu w wygraniu jednego turnieju Gremlinami). To była zdecydowanie moja najlepsza gra tego dnia. Nie tylko dlatego, że wygrałem z jego Ulixem. Obaj mieliśmy pozytywne podejście do gry i byliśmy nastawieni przede wszystkim na dobrą zabawę.
Moja pierwsza aktywacja praktycznie ustawiła grę. Wystawiłem Tuco (z Retribution's Eye) 6 cali od strefy rozstawienia przeciwnika i zdjąłem jego Pigapultę dwoma strzałami. To oznaczało, że mogłem spokojnie zacząć przywoływanie bez ryzyka, że summony zostaną natychmiast zdjęte.  Dodatkową atrakcją był oryginalny teren, co widać na załączonym obrazku. Moje Daydreamy i Madnessy nie miały problemu z poruszaniem się po planszy, ale większe modele (takie jak Old Major czy Gracie) miały mocno ograniczone możliwości ruchu.
Teddy sporo namiszał. Zabiuł Old Majora i zablokował w Ml Ulixa i Slop Haulera. Po drugiej stronie planszy Chompy zdjął Gracie dzięki uderzeniu ignorującemu armor. W wirze walki przez pomyłkę zabiłem Stuffed Pigleta który miał exhausta, ale i tak dowiozłem do końca wygraną 7-3.

Painting competition
It took place after the second game. The competition was strong so I felt really happy when it turned out that my Zoraida's crew was voted by participants of the tournament as the best painted crew. I got a big Wyrd Mystery box and inside I found a translucent Whiskey Golem :) I don't have any good pictures of the crew from Saturday, so I took these at home to show you which minis got me the award.

Konkurs malarski odbył się po drugiej grze. Poziom był wysoki, więc tym bardziej ucieszyło mnie wybrane głosami graczy pierwsze miejsce mojej ekipy Zoraidy. Dostałem duży wyrdowski Mystery box, w którym znalazłem przezroczystego Whiskey Golema. Nie mam żadnych dobrych zdjęć ekipy z soboty, więc zrobiłem w domu te, żeby pokazać wam dzięki którym modelom zdobyłem nagrodę.Round 3 
Collect the Bounty, Flank Deployment
Convict Labor, Take Prisoner, Show of Force, Catch and Release, Occupy Their Turf

At this point of the tournament mental fatigue was kicking in and I had lapses of concentration before and throughout the whole game, which cost me a loss in the end. It was a mirror match and my opponent had a similar crew to mine with Widow Weaver and Coppelius starting in. I chose to field a Trapper and Tuco, hoping to put pressure on his summoning engine.
The game was generally going well for me and I even managed to kill Dreamer (it took five hugs from Teddy to finish the kid off as I had forgotten to give him Retribution's Eye...). Unfortunately, I made a really stupid mistake and beautifully placed my scheme markers for Convict Labor... on the wrong center line of the board. It meant that I had to waste two activations of a few minions to push them far enough to score 3VP for Occupy their Turf and then bring them back to start placing markers for Convict Labor. At the same time I had to try to prevent my opponent from scoring his VPs. It was too much for my overheated brain and I ended up losing 4-7. Still, it was a great game which resembled chess as we were both trying to outmaneuver one another. Kudos to my opponent who didn't have many models available for summoning (no Stitched and Teddy) but he played wisely and secured VPs even after losing master.

Na tym etapie turnieju zmęczenie psychiczne dało o sobie znać i miałem problemy z utrzymaniem koncentracji przed i w trakcie całej gry, co ostatecznie przyczyniło się do mojej przegranej. To był tzw. "mirror match", mój przeciwnik też miał Dreamera summonera, z tym że zaczął z Widow Weaver i Coppeliusem. Zdecydowałem się zacząć z Traperem i Tuco, licząc na to, że będę w stanie wywrzeć presję na przeciwniku i utrudnić mu przywoływanie.
Sama gra szła bardzo dobrze i nawet udało mi się zabić Dreamera (potrzebowałem na to pięć uścisków od Miśka, bo zapomniałem dać mu Retribution's Eye...). Niestety, popełniłem naprawdę głupi błąd i pięknie rozłożyłem markery za Convict Labor... wzdłuż złego środka stołu. W efekcie musiałem stracić dwie aktywacje minionów żeby przepchnąć trójkę wystarczająco daleko i zdobyć 3VP za Occupy their Turf a potem biec z powrotem do rozkładania markerów za Convict Labor. W międzyczasie musiałem jeszcze starać się ograniczyć przeciwnika i blokować możliwość zdobywania jego VP. To było za dużo dla mojego przegrzanego mózgu i ostatecznie przegrałem 4-7. Mimo to, gra była bardzo przyjemna. Przypominała trochę partię szachów, w której staraliśmy się wymanewrować nawzajem. Szacun dla mojego przeciwnika, który nie miał dostępnych wielu modeli do summoningu (nie miał modeli Stitched i Miśka), ale grał mądrze i zdobywał VP nawet po stracie mastera.

Overall, it was a great event and I really enjoyed all of my games. The atmosphere was fantastic and it's amazing to see how well the Malifaux meta is developing in my area.
To finish off this post, here are pictures of my most recently painted minis (two of which helped me win the best painted crew award).
Podsumowując, turniej zaliczam do udanych, wszystkie gry były bardzo przyjemne. Atmosfera rewelacyjna, to naprawdę niesamowite patrzeć jak pięknie rozwija się system w Wawie.
Na zakończenie dodaję zdjęcia ostatnio pomalowanych przeze mnie figurek (dwie z nich pomogły mi wygrać nagrodę dla najładniejszej ekipy).First off, McTavish. I was really impressed with how well the miniature is designed. The Crocodile is divided into several pieces that fit together perfectly and there is no need to use Green Stuff. McTavish himself is also easy to assemble but I chose to paint him separately as it would hard to get paint on him otherwise.

Na początek McTavish. Byłem pod dużym wrażeniem tego, jak zaprojektowany jest ten model. Krokodyl jest podzielony na kilka części, które idealnie do siebie pasują i nie trzeba użyać Green Stuffu. Sam McTavish też jest łatwy do złożenia ale i tak musiałem malować go osobno.


Nurses are also fantastic miniatures. One resembles Harley Quiin and the other makes me think of those nightmarish nurses from Silent Hill. The level of detail is very impressive and their design is just fantastic. 

Pielęgniarki to też świetne figurki. Jedna może się kojarzyć z Harley Quiin a druga przypomina mi koszmarne pielęgniarki z Silent Hilla. Poziom detali robi wrażenie a design też jest niesamowity.

Sunday 4 September 2016

Nick Cutter "The Deep" and "The Troop"


Stephen King's facebook profile s definitely one one the most entertaining around. His pictures and description of Molly, his Corgi and her "evil" nature. Sometimes he also makes book/movie recommendations. Nick Cutter's books were mentioned there so I decided to give them a go. 
I started with "The Deep". The novel is set in contemporary times. People start forgetting things. At first those are simple ones, such as forgetting where they placed household items. As the disease evolves, humans start having problems remembering essential skills and the most basic body functions. As thousands of people begin to die, an expedition is sent to a research center located at the bottom of the Pacific Ocean, the Mariana Tench. A substance called "ambrosia" has been discovered there and it's supposed to be a universal healer. Problem is, there's no contact with scientists locked down there. 
I have to admit that the first half of the novel had me completely captivated. The atmosphere was built really well as the protagonists were making their first steps in the research center. Fear of the unknown is certainly a good tool as it keeps the tension high. Unfortunately when the proverbial shit hit the fan things became less scary and more grotesque, pretty much ruining the scary aspect of the book for me.


A group of scouts goes with their scoutmaster on an annual trip to a remote island. It is their traditional event and it's been organised for a while. This time round things take a turn for the worse when a stranger pays them a visit. He's extremely skinny and he's voraciously hungry and he's very ill as a result of a bioengineered experiment that got out of control.
While reading the novel I came to think of it as "Lor of the Flies" with things getting completely out of hand at the start and then only worsening. While the setting is interesting, the gore aspect of horror here takes over too early in my opinion and once again, the scary aspect is ruined. Elaborate description of twisted young mind of one of the boys were gut-wrenching and I had hard time finishing the book. Well, I guess not all recommendations from a person you like and respect should be trusted.


Thursday 1 September 2016

Another obligatory Gencon post

Gencon order 2016

Another year, another Gencon so there's no other way but to post another pic with my "specialists" who are always eager to accompany me whenever any boxes are opened. It's been my fifth order done during those special days for Wyrd. I ordered Titania as I wanted to make sure I get the box before its official release in the spring. The other box is for a friend for whom I will be painting this crew along with mine.

Kolejny rok i kolejny Gencon za mną, tak więc nie ma innego wyjścia niż kontynuować tradycję wrzucania zdjęć ze "specjalistami", którzy zawsze chętnie dotrzymują mi towrzystwa kiedy trzeba otworzyć jakąś paczkę. To już moje piąte zamówienie złożone podczas tych szczególnych dni dla Wyrda. Zamówiłem Titanię ponieważ nie chciałem czekać na oficjalną premierę aż do wiosny. Drugie pudło jest dla znajomego, a więc będę malował obie ekipy jednocześnie.


Gencon order 2015

Gencon order 2014

Gencon order 2013
Gencon order 2012
I also painted these three guys. Great choice when you know you will be facing a shooty crew. The Crooked men are good scheme runners with Finish the Job and add more options with a (0) action that can seriously limit opponent's movements around scheme markers.

Pomalowałem też tych trzech gości. Są świetnym wyborem jeśli wiadomo, że przeciwnikiem będzie mocno strzelająca ekipa. Ci pokrzywieni, nieumarli górnicy potrafią nieźle robić schemy dzięki Finish the Job i mogą też mocno utrudnić życie przeciwnikom w pobliżu scheme markerów.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...