Monday 26 September 2016

More Neverborn

Last couple of weeks have been busy but I managed to paint some more Neverborn minis. I worked on another set from the starter and I also painted the Twins again (it was my fifth go at these two minis). Left arm of one of the Bloodwretches was missing so I had to replace it with one I found in my bits box. Not a perfect match but these guys are supposed to be some kind of a hybrid between human and Neverborn so I guess anything goes. I'll probably paint some models for my Guild next.Ostatnie parę tygodni miałem mocno zakręcone ale udało mi się pomalować parę modeli do Neverbornów. Pracowałem nad kolejnym starterem i po raz kolejny nad bliźniętami (to już 5 podejście do tych modeli). Lewe ramię jednego z Bloodwretches zaginęło w akcji więc musiałem sięgnąć do pudła z bitsami. Efekt nie jest może idealny ale w końcu to mają być hybrydy ludzi z Neverbornami więc nic nie powinno tak naprawdę dziwić. Jako następne prawdopodobnie wymaluję parę modeli do mojej Gildii.


1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...