Monday, 22 August 2016

Guild Autopsies

Busy, busy time again but I managed to paint these three up. 
What better way to humiliate you enemy than to send their own troops after them? After some modifications these guys are perfect fit for the job. Guild Autopsies are on the cheap side and offer some decent range threat to a faction that doesn't excel at it. With some luck, they can also summon Mindless Zombies as a (0) action.
I painted them using similar colors to those used on my Guild Marshals to keep some kind of coherence among them. The models are really well designed with great poses but putting them together wasn't easy, especially their coats.

Znowu wpadłem w wir pracy, ale mimo to udało mi się maznąć tą trójkę.
Czy może być coś bardziej upokarzającego dla przeciwnika niż wysłanie przeciw niemu jego własnych żołnierzy? Po pewnych zmianach ci panowie świetnie nadają się do tego zadania. Te chodzące sekcje zwłok są tanim minionem i dają Ressurekcjonistom strzelanie, coś co nie jest główną siłą tej frakcji. Przy odrobinie szczęścia mogą też przywołać za (0) Mindless Zombie.
Po malowałem ich używając podobnej palety do moich gildiowych Marshali, żeby utrzymać odrobinę spójności pomiędzy modelami. Figurki są bardzo fajnie zaprojektowane, pozy dynamiczne, tylko sklejanie ich to wyzwanie, zwłaszcza ich płaszczy.

While painting these, I was listening to a true classic of American literature. The Grapes of Wrath describes the harsh situation of people travelling in search of work and new opportunities during the Great Depression in the 30s. The story is presented from Tom Joad's perspective. He leaves prison on parole and travels to join his family in Oklahoma. Soon he joins in their journey to California, where they expect to start with a clean slate.

Steinback's descriptions are succinct but powerful nonetheless. He paints a bleak picture where hope is often replaced with hopelessness. The author openly criticizes greed and thoughtlessness of those who caused the economic crisis. His description of Joads' journey is powerful and makes it easy to identify with those affected by the Depression.

Monday, 8 August 2016

Eastern horrorsWell, what can I say, there's been another break from my blog activity and I've been busy with lots of regular work, some painting, and one tournament. 
I've recently painted some Resurrectionists. It's always a pleasure for me to paint models for the first time and I really dig the oriental feel of Datsue Ba, Seishin, and the Onryo. I know they belong to the undead faction but I wanted to keep the colors vivid anyway. I think it suits their dynamic sculpts better.

Cóż mogę napisać, nastąpiła kolejna przerwa w mojej blogowej aktywności a mnie zajmowała regularna praca, trochę malowania i jeden turniej.
Ostatnio wymalowałem trochę Rezurekcjonistów. Malowanie modeli po raz pierwszy to zawsze duża przyjemność i naprawdę przypadły mi do gustu orientalne rzeźby Datsue Ba, Seishin i Onryo. Zdaję sobie sprawę, że przynależą do frakcji "nieumarłych", ale mimo to postanowiłem utrzymać jasną kolorystykę. Wydaje mi się, że bardziej pasuje do ich dynamicznych póz.


I also took part in a 50ss GG2016 tournament and placed 6/15 after playing each game with summoning Dreamer. I lost against Pandora in my first game and then won my second game vs. Brewmaster (which was my first victory against Gremlins in M2E). My third game against Ramos was very close and we traded VP for VP only to end in an 8-8 draw as we run out of time  to finish the game.

Udało mi się też wziąć udział w turnieju 50ss GG2016 i zająłem 6 miejsce na 15 osób. Każdą z gier grałem Dreamerem w wersji summoner. Przegrałem pierwszą grę przeciwko Pandorze, ale wygrałem drugą przeciwko Brewmasterowi (moja pierwsza wygrana z Gremlinami w 2 edycji!). Ostatnia gra przeciwko Ramosowi była bardzo wyrównana i wymienialiśmy VP za VP. Ostatecznie skończył nam się czas i wynikiem był remis 8-8.
I also finished the Bill Hodges trilogy and was a bit disappointed with the third part. I was a bit concerned when I realized in 2nd part that King will be adding paranormal elements and I think they spoiled a lot from a really good detective novel. It still reads well but I enjoyed previous parts much more. It seems to me that the protagonists have already been well developed and they don't really change here, leaving their actions and reactions to some events quite predictable. The main antagonist is made more diabolical with a set of new skills but he's basically the same deranged kid he was in book #1.


Tuesday, 21 June 2016

Kirai and friends

Well, it's been a while since my last post here.Work's been crazy and there were other factors which kept stealing my free time. I've managed to squeeze in two games and painted some minis, though.

I played in a 50 ss tournament at the end of May. It was a big, two-dy long event with 16 players. As usual, I took Dreamer and played him as a summoner/supporter.
In my first game I played against a guy who ended u 3rd overall and faced Kaeris for the first time. 


I won 7:6 and the highlights of the game included Teddy killing Howard to secure me 3VP for A Quick Murder along with a really solid performance from Lelu (summoned twice) and Lilitu. Once healed, with +, the twins can have significant impact on the game. It was a close game and I didn't really know what to expect so I tried to focus on achieving my schemes rather than trying to prevent my opponent from scoring. In the final turn I made a silly mistake and attacked Cassandra with Lelu instead of placing another scheme marker for full 3VP from Detonate the Charges. Still, I scored more than my opponent from Recconoiter and got away with a win.

In my second game I faced Hamelin. The main strategy was Extraction and the schemes were Convict Labor, A Quick Murder, Leave Your Mark, Neutralize The Leader, Hunting Party. I chose two killy ones and brought two Teddies to make sure I had power to achieve those. I also played Dreamer very conservatively, using him mainly to give my models fast and remove conditions. It was a good idea as my opponent chose Neutralize the Leader, so keeping the kid in the back and unburied messed with his plans. I had some great flips and managed to kill Taelor and Ama No Zako early in the game. Without two main beatsticks my opponent had no way of achieving any VPs from Hunting Party so we called it a game and it ended in my 10-1 victory.

After the game there was a painting competition for the best crew and the participants cast their votes. I obviously put my Dreamer there with his Nightmares.


I don't even know the overall results as I was forced by external circumstances to end the tournament there but they didn't do well and two Resser crews were voted for top spots.

winner
runner-up
I haven't had a chance to play any games since then and it looks like I may have to take a longer break. A small daughter and more work mean that most of my tournaments look like that now:

I can't complain though, as I do enjoy tme spent with my little daughter and still manage to get some painting done when she's asleep. I've been working on Ressers recently. First I painted the Gaki. Really nice, dynamic sculpts. I also painted Kirai, her totem and Ikiryo - definitely one of the creepiest models in the range.


Other than Malifaux, I also read Sanderson't newer novels (I read the Mistborn trilogy last year), the Stormlight Archive. The universe presented here is vast and complex with intriguing history. The powers that govern nations are also well presented. However, I felt that the characters were a tad too flat and predictable, sometimes even too juvenile and ironic, using something that seemed too much like contemporary idiolect of the youth...


I also got a PS4 and beat Dark Souls 3 and Bloodborne but that's another story ;)Tuesday, 17 May 2016

The DrownedThese minions excel at two things - holding key positions and making life of any opponents in their Ml range a nightmare. Once you get into their engagement range, escaping from it can be a problem. The Drowned are also resilient and can even attack with a solid Rg 8 Ca action. The best way to deal with them is to attack them from ranger and avoid them in melee.

Te jednostki specjalizują się w dwóch rzeczach - utrzymywaniu kluczowych pozycji i uprzykrzaniu życia przeciwnikom w walce wręcz. Wejście w ich zasięg walki to duży kłopot, wyrwanie się jest nie będzie łatwe. Topielce są też bardzo wytrzymałe i mają dodatkowo solidny atak z dystansu, Ca o zasięgu 8 cali. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z nimi jest ostrzał z dystancu i unikanie wejścia w ich zasięg walki wręcz. 


While painting them I wanted to make sure like they've been undead for a while. That's why their skin is pale and clothes are dirty. Giving red jacket a few washes of blue helped with that. I also used a few layers of Vallejo still water mixed with Nurgle Rot for their bases.

Podczas malowania chciałem upewnić się, że będą wyglądali jakby byli nieumarli od dłuższego czasu. Dlatego też wybrałem blady odcień skóry i pomalowałem ubrania tak, żeby wyglądały na stare i zniszczone. Potraktowanie czerwonej marynarki paroma niebieskimi washami pomogło w uzyskaniu tego efektu. Użyłem też na podstawkach kilku warstw Vallejo still water zmieszanego z Nurgle Rot.

Thursday, 21 April 2016

Lawyers

I've had these minis since their pre-release at Gencon 2014. I ordered Lucius's crew, assembled it, basecoated, and... forgot about them. I've been too busy painting my other Guild/Neverborn but I still think this is one of the best looking crews in the game.

Mam te figurki od czasu przedsprzedaży z Genconu 2014. Kupiłem wtedy ekipę Luciusa, złożyłem, spodkładowałem i... zapomniałem o nich. Byłem zajęty malowaniem reszty mojej Gildii i Neverbornów ale i tak dalej uważam, że jest to jedna z najładniejszych ekip w grze.


Lawyers are very interesting support models. They can pass out Hard to Wound, which is be really helpful in making sure your beatsticks survive long enough to get into melee and cause some damage. Lawyers can also add negative conditions (Slow, Paralyzed) to opponents, along with a condition that causes opponents to take one Wd each time they deal damage. They don't have many Wds but their solid Df, Wp, and the possibility to add a negative twist to opponent's attack can help with keeping them alive.

Prawnicy to ciekawe modele wspierające. Mogą rozdawać Hard to Wound, co jest bardzo pomocne w zapewnieniu wsparcia dla silnych jednostek walczących wręcz, tak żeby mogły dojść do zwarcia i więcej namieszać. Prawnicy mogą też dawać negatywne stany (Spowolnienie, Paraliż) przeciwnikom. Mają też ciekawą akcję, której efekty sprawiają, że cel zawsze po zadaniu obrażeń dostaje automatycznie 1Wd. Sami nie mają wielu Wd ale solidna Df, Wp, i możliwość odrzucenia karty z ręki dla dodania - do ataku przeciwnika pozwala dłużej utrzymać ich przy życiu.Tuesday, 12 April 2016

Mr Graves #2

 

This is my second take on Mr Graves (see the first one here). This time I wanted to make him look a bit more human. The eyes give him away as a Neverborn but he may seem human at first glance.I really like this miniature. It was actually one of the first M2E models released in plastic and it's still one of my favorites. Very easy to assemble, no need for using GS as there are no gaps, all the parts fit very well. The exaggerated physical features add a lot of character to the model.

To moje drugie podejście do Pana Graves (pierwsze możecie zobaczyć tutaj). Tym razem chciałem mu nadać trochę bardziej ludzki wygląd. Oczy zdradzają jego prawdziwe pochodzenie, ale na pierwszy rzut oka wygląda jak człowiek. 
Bardzo lubię tą figurkę. To jedna z pierwszych wydanych w plastiku w 2 edycji Malifaux i wciąż należy do moich ulubionych. Bardzo łatwo się ją składa, nie trzeba używać GS bo nie ma czego szpachlować po sklejeniu, a części idealnie do siebie pasują. Przerysowane rysy figurki tylko dodają jej charakteru.Mr Graves is a solid beatstick and enjoys hitting people with Fence Post. His Ml is a solid 6 and he minimum damage is 3. His speed is average but he can push other enemy or friendly models (masters included) and move to base contact with the target. That can really help with positioning your minis during the game. He is also quite tanky with Hard to Kill and Armor +1, so taking him down requires more effort.

Mr Graves potrafi solidnie przywalić słupem z ogrodzenia. Jego Ml to solidne 6 a minimalne obrażenia to 3. Jego mobilność jest raczej przeciętna ale może pushować inne wrogie lub przyjazne modele (włączając masterów) i dostawiać się do podstawki celu. To może bardzo ułatwiać ustawianie się w dogodnej pozycji. Poza tym jest bardzo wytrzymały dzięki Hard to Kill i Armor +1, a wiec usunięcie go z gry będzie wymagało większego wysiłku.


Thursday, 7 April 2016

Barbaros v2When the second edition of Malifaux was released, Wyrd had to create a Henchman for Lilith. They came up with a story of a former Nephilim gladiator whose wings had been maimed by the people of Malifaux. Barbaros eventually manages to escape and swears vengeance on his captors. 
In game he offers some decent offensive potential with a few movement tricks coupled with ability to move other models around.

Wydanie drugiej edycji Malifaux oznaczało konieczność dodania Lilith Henchmana. Wyrd wymyślił historię o Nephilimie, ex-gladiatorze, którego skrzydła zostały zniszczone przez ludzi z Malifaux. Barbarosowi udaje się w końcu uciec i poprzysięga zemstę na swych oprawcach.
W grze ma przyzwoity potencjał ofensywny wraz z kilkoma sztuczkami z ruchem, oraz możliwością przesuwania wrogich modeli.The first version of this miniature was a bit disappointing. Barbaros soon got promoted to a 40mm base only after an errata. The alternative one is a big improvement. The models is much bigger and has an imposing pose. Also, his armor and weapon finally look much more impressive. The only problem I had while working on this model was that there are quite a few flat surfaces and I had to come up with an idea to make them look more interesting. Blood splatter on the blade and some on his armor was an easy choice but I also needed something extra on his large sword so I decided to paint a few runes there. Can you guess what's written there? ;)

Pierwsza wersja figurki tej postaci byłą lekkim rozczarowaniem. Barbaros awansował na podstawkę 40 mm dopiero po erracie. Wersja alternatywna jest już znacznie lepsza. Figurka jest znacznie większa i ma bardziej okazałą pozę. Jego pancerz i broń też w końcu wyglądają imponująco. Jedynym problemem jaki miałem pracując nad tym modelem było kilka płaskich powierzchni, co zmusiło mnie do kombinowania jak je pomalować, żeby nie wyszły zbyt monotonnie. Ślady krwi na ostrzu miecza i na pancerzu były oczywistym wyborem. Potrzebowałem jednak czegoś dodatkowego na jego wielkim mieczu, więc zdecydowałem się namalować znaki runiczne. Czy potraficie odgadnąć jaki tworzą wyraz? :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...