Friday, 21 October 2016

Austringers


I've already painted other versions of these models, including the old metal ones and my own Through the Breach coversions. Once again, Wyrd delivered and new plastic versions are a big improvement and have a lot of character to them. Attaching the birds was a bit challenging but not that bad as the pieces fit together really well. My only problem with them is their size as the crouching one is significantly bigger than the standing one. This looks particularly bad when you compare the size of their hands and heads.
I've written at length about how useful Austringers are in game in my previous post so I won't repeat myself here. For the time being I enjoy using my Neverborn in game too much but when I switch back to Guild, at least one of Austringers will probably be in most of my lists.

Miałem już okazję malować inne wersje tych modeli; stare metalowe i moje konwersje z zestawu Through the Breach. Po raz kolejny Wyrd dał radę, nowe wersje są dużo lepiej wykonane i mają więcej charakteru. Przyklejanie ptaków było małym wyzwaniem, ale bywało gorzej, zwłaszcza że części są dobrze dopasowane. Jedynym problemem pozostaje wciąż skala - kucający model jest znacznie większy od stojącego. Rzuca się to w oczy kiedy porównamy ich ramiona czy głowy.
Pisałem już wcześniej obszernie o tym jak bardzo Austringerzy mogą być pomocni  w grze, więc nie będę się powtarzał. Póki co zbyt dobrze się bawię używając Neverbornów, ale jak już kiedyś wrócę do Gildii, to z całą pewnością znajdę miejsce w większości list dla co najmniej jednego Austringera.

Wednesday, 12 October 2016

El Mayor


Francisco is a staple in many Guild lists. He can significantly buff an ally and dish out punishment whenneeded. Add to that a reasonable cost (even with his upgrades that are pretty much automatically taken with him), and you have you go-to henchman. 
I've painted both the old metal and the first plastic version of this character but this one has to be my favorite. Despite the static pose he still looks menacing and the level of detail is fantastic.


Francisco to stały element wielu gildiowych list. Może znacznie wzmocnić przyjazny model, albo też w razie potrzeby podziałać ofensywnie. Jeśli dodamy do tego rozsądny koszt (nawet wliczajac jego automatycznie dobierane upgrady), mamy henchmana, który często jest najbardziej oczywistym wyborem.
Malowałem już zarówno starą metalową jak i pierwszą plastikową wersję tej postaci, ale ta jest zdecydowanie moim faworytem. Pomimo statycznej pozy wciąż wygląda na niebezpiecznego typa, a poziom detali jest rewelacyjny.Tuesday, 11 October 2016

Every Night I BurnIggy had an interesting (although a bit creepy) introductory story in one of M1E books. A twisted boy who sets an entire orphanage on fire is nothing pleasant for sure...
In game he is a Neverborn Enforcer. His main strength in offence comes from putting the Burning condition on other models, but there are also some nice tricks that attack opponent's WP. If he manages to get close (which isn't that easy as he's quite squishy), he can lower WP by -2, making it much easier to act for masters like Pandora or Dreamer. Setting Zoraida's Voodoo Doll on fire can potentially cause 12 points of damage (!). Iggy can also mess with activation order if he successfully used Mood Swing. I haven't tried him with my Dreamer yet but I can clearly see that he could work pretty well with Chompy version as there are already other elements (Web Markers, Daydreams) that lower Wp.
His Df is a nice 6 with -1 damage to Sh attacks, but you can't count on him surviving a strong attack. Iggy's Wk is a standard 5 with a Cg of 6. Overall, it seems like a solid option for a 5ss Enforcer.

Iggy miał ciekawą (chociaż wywoływała ciarki na plecach) historię wprowadzającą w jednym z pierwszoedycyjnych podręczników do Malifaux. Pokręcony dzieciak, który podpala cały sierociniec to na pewno nic przyjemnego...
W grze jest enforcerem do frakcji Neverborn. Jego główną siłą w ofensywie jest nakładanie Burning na inne modele, ale jest też kilka sztuczek do użycia przeciwko Wp przeciwników. Jeśli uda mu się podejść bliżej (co nie jest łatwe, bo jest dość miękki), może obniżyć Wp aż o 2, znacznie ułatwiając działania masterom takim jak Pandora czy Dreamer. Podpalenie laleczki Voodoo Zoraidy pozwala potencjalnie wbić aż 12 ran (!). Iggy może też mieszać w kolejności aktywacji modeli jesli uda mu się użyć umiejętności Mood Swing. Nie testowałem go jeszcze z moim Dreamerem ale sądzę, że może świetnie współgrać z wersją strzelającą tego mastera, gdzie znajdują się inne elementy (Web Markers, Daydreamy) obniżające Wp.
Jego Df to solidne 6 z -1 do ataków strzeleckich, ale raczej nie ma co liczyć na to, że przeżyje silniejszy atak. Iggy ma Wk 5 i Cg 6. Wydaje się być solidną opcją jak na enforcera o koszcie zaledwie 5ss.
The model is very well designed and all pieces fit perfectly. I didn't even need to use GS as there were no gaps left after assembling the miniature. Painting isn't really complex as I wanted his grayish clothes to look like something that a homeless street urchin. I kept the colors plain as I wanted to have more contrast by painting flames on his hands and red glow around his eyes.

Figurka jest świetnie zaprojektowana i wszystkie części idealnie do siebie pasują. Nie musiałem nawet używać GS, po sklejeniu całości nie było żadnych szpar do szpachlowania. Malowanie nie należy do skomplikowanych. Chciałem utrzymać prostą kolorystykę, tak żeby jego szarawe ubranie pasowało do bezdomnego dzieciaka (gorszego sortu ;) wałęsającego się po ulicach. Kolory są raczej bazowe, chciałem tym wzmocnić efekt kontrastu malując płomienie na dłoniach i czerwoną poświatę wokół oczu.Sagabona kunjani wena

I've recently painted three nice Guild models and started working on another Neverborn crew but all will be shown here soon. For now I'm just chillin'


Monday, 26 September 2016

More Neverborn

Last couple of weeks have been busy but I managed to paint some more Neverborn minis. I worked on another set from the starter and I also painted the Twins again (it was my fifth go at these two minis). Left arm of one of the Bloodwretches was missing so I had to replace it with one I found in my bits box. Not a perfect match but these guys are supposed to be some kind of a hybrid between human and Neverborn so I guess anything goes. I'll probably paint some models for my Guild next.Ostatnie parę tygodni miałem mocno zakręcone ale udało mi się pomalować parę modeli do Neverbornów. Pracowałem nad kolejnym starterem i po raz kolejny nad bliźniętami (to już 5 podejście do tych modeli). Lewe ramię jednego z Bloodwretches zaginęło w akcji więc musiałem sięgnąć do pudła z bitsami. Efekt nie jest może idealny ale w końcu to mają być hybrydy ludzi z Neverbornami więc nic nie powinno tak naprawdę dziwić. Jako następne prawdopodobnie wymaluję parę modeli do mojej Gildii.


Behind Closed Doors


What surprised me most was that this psychological thriller is actually B.A. Paris' debut novel. It's a very promising one as the narrative is really well developed and she successfully maintains suffocating atmosphere as new facts about the antagonist are revealed. Switching from present to past helps in achieving that effect and stirs up curiosity. While reading I constantly wanted to go through just one more chapter to find out more about current events and actions from the past that preceded them.
At first Jack and Grace seem to be a perfect couple. They're young, beautiful, live in a splendind house. Jack is a successful lawyer and has never lost a case in court where he always defends women who are victims of domestic violence. He may seem a bit overprotective though, as he never leaves Grace's side. The appearances are of course deceptive and as we gradually learn new facts about the present situation and past events that have led to it, the novel becomes even more suffocating. 
Behiond Closed Doors is a very promising debut and I hope to read more from the author in the future.

Friday, 23 September 2016

Shikome

Finding a way to attach them to bases was the main challenge here. I racked my brains until I came up with an idea to use old plastic terrain bits. I attached them using thick plastic glue, which slightly melts the surface as it hardens, making the link stronger.
Painting them was enjoyable as both minis are very well designed and have excellent details. In the end I just couldn't resist putting black metal-like make-up on them ;)

Wymyślenie sposobu jak przykleić te figurki do podstawek było największym wyzwaniem. Kombinowałem aż wpadłem na pomysł użycia starych plastikowych elementów terenu. Użyłem gęstego kleju do plastiku, który lekko topi powierzchnię, którą skleja, aby zapewnić mocniejsze połączenie.
Malowanie było bardzo przyjemne, obie figurki są bardzo ładnie zaprojektowane i mają świetnie dopracowane detale. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać i dałem im black metalowy makijaż ;)


Shikome are mobile, hard hitting minions that have solid synergies with Poison condition. They can also be summoned in by some of the Ressurectionist masters, making their high cost of 8ss a bit easier to bear.

Shikome są bardzo szybkie i potrafią przywalić, mają też solidną synergię z efektem Poison, Mogą być też przyzwane przez niektórych masterów Rezurekcjonistów, co pozwala jakoś znieść ich wysoki koszt 8 soulstonów.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...