Friday 13 November 2015

Water TowerNothing really fancy this time, just a Water Tower I got a while ago on ebay. It is actually the first terrain piece I painted using airbrush. It took about 10 minutes and I'm pleased with the effect. I'm also sure it would have taken much longer than that and required more work if I had painted it using brush...

Tym razem nic specjalnego, zwykła wieża ze zbiornikiem na wodę, którą kupiłem jakiś czas temu na ebayu. Tak naprawdę jest to pierwszy element terenu pomalowany w całości aerografem. Zajęło mi to około 10 minut i jestem zadowolony z efektu. Na pewno musiałbym popracować dużo dłużej i włożyć w to więcej wysiłku gdybym malował pędzlem...

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...