Thursday 7 April 2016

Barbaros v2When the second edition of Malifaux was released, Wyrd had to create a Henchman for Lilith. They came up with a story of a former Nephilim gladiator whose wings had been maimed by the people of Malifaux. Barbaros eventually manages to escape and swears vengeance on his captors. 
In game he offers some decent offensive potential with a few movement tricks coupled with ability to move other models around.

Wydanie drugiej edycji Malifaux oznaczało konieczność dodania Lilith Henchmana. Wyrd wymyślił historię o Nephilimie, ex-gladiatorze, którego skrzydła zostały zniszczone przez ludzi z Malifaux. Barbarosowi udaje się w końcu uciec i poprzysięga zemstę na swych oprawcach.
W grze ma przyzwoity potencjał ofensywny wraz z kilkoma sztuczkami z ruchem, oraz możliwością przesuwania wrogich modeli.The first version of this miniature was a bit disappointing. Barbaros soon got promoted to a 40mm base only after an errata. The alternative one is a big improvement. The models is much bigger and has an imposing pose. Also, his armor and weapon finally look much more impressive. The only problem I had while working on this model was that there are quite a few flat surfaces and I had to come up with an idea to make them look more interesting. Blood splatter on the blade and some on his armor was an easy choice but I also needed something extra on his large sword so I decided to paint a few runes there. Can you guess what's written there? ;)

Pierwsza wersja figurki tej postaci byłą lekkim rozczarowaniem. Barbaros awansował na podstawkę 40 mm dopiero po erracie. Wersja alternatywna jest już znacznie lepsza. Figurka jest znacznie większa i ma bardziej okazałą pozę. Jego pancerz i broń też w końcu wyglądają imponująco. Jedynym problemem jaki miałem pracując nad tym modelem było kilka płaskich powierzchni, co zmusiło mnie do kombinowania jak je pomalować, żeby nie wyszły zbyt monotonnie. Ślady krwi na ostrzu miecza i na pancerzu były oczywistym wyborem. Potrzebowałem jednak czegoś dodatkowego na jego wielkim mieczu, więc zdecydowałem się namalować znaki runiczne. Czy potraficie odgadnąć jaki tworzą wyraz? :)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...