Tuesday 11 April 2017

Malifaux tokens from Widget Wizards - a review

gotta love Widget Wizard's logo

Scheme markers and other tokens that help keep track of various conditions and effects are a must in a game of Malifaux. Being able to easily notice them is often crucial. Also, if you want to take part in a tournament, GG2017 rules state that you must own them. There are several companies that have been producing tokens for Malifaux for a while but Widget Wizards have managed to introduce new, interesting ideas that make using tokens even more convenient.

Markery do schemów i inne znaczniki pomagające śledzić różne stany i efekty w grze są w Malifaux niezbędne. Możliwość szybkiego rozpoznania co przedstawiają jest często kluczowa. Poza tym, zasady GG2017 jasno określają konieczność posiadania własnych markerów, jeśli chce się wziąć udział w turnieju. Kilka firm produkuje już od dawna znaczniki do Malifaux, ale Widget Wizards udało się wprowadzić nowe, ciekawe pomysły, które sprawiają, że używanie markerów jest jeszcze prostsze.There are some really clever solutions here. First of all, the markers used for tracking conditions are designed to fit around the bases of models. It's a simple but brilliant idea as it makes it possible to clearly represent various in-game effects. The symbols on them are easy to recognize (for example shield for defensive stance, eye for focused, etc.). I particularly like the "activated" markers as they really speed things up by clearly showing which models have already been used.
I also really like the way Ilussionary Forest marker is designed. These two 50mm markers are connected, which makes it impossible to place them incorrectly (the same goes for Sonnia's Flame Wall or Raspy's Ice Pillars).

Zastosowano tutaj kilka naprawdę mądrych rozwiązań. Przede wszystkim, markery używane do śledzenia stanów są zaprojektowane tak, żeby pasowały dookoła podstawek modeli. To prosty, ale w praktyce świetny pomysł - ułatwi czytelne przedstawienie efektów w grze. Symbole są łatwe do odczytania (np. tarcza dla defensive stance, oko dla focused, itp.). Szczególnie spodobały mi się markery do "activated", które znacznie przyspieszają rozgrywkę dzięki temu, że czytelnie pokazują, które modele były już użyte.
Podoba mi się też to jak zaprojektowany został marker Illusionary Forest. Te dwa 50mm znaczniki są połączone, co uniemożliwia niepoprawne umiejscowienie ich na planszy (to samo dotyczy Flame Wall Sonnii czy też Ice Pillars Raspy).
As far as quality goes, the tokens look really good. They only need some cleaning up from paper after unboxing. I also recommend using some white paint to make them even better. It's a simple process. You just need to apply white paint generously over the details and once it's dried, remove the sticker. It's not necessary as the tokens already look very nice without extra paint, but as you can see in the pictures, this will make the details pop nicely.

Jeśli chodzi o jakość, tokeny wyglądają bardzo dobrze. Wymagają tylko oderwania naklejonego papierka po wypakowaniu. Polecam użycie niewielkiej ilości białej farbki do poprawienia ich wyglądu. Wystarczy nałożyć nieco grubszą warstwę farby na detale i po jej wyschnięciu odkleić naklejkę. Nie jet to konieczne, markery wyglądają dobrze same w sobie, ale jak widać na zdjęciach, detale będą wyglądały dzięki temu jeszcze lepiej.

The markers are laser cut and engraved from 1/8 inch acrylic. There are different colors available, all correspond to factions from Malifaux. The engravings are intricate and are deep enough to make sure they won't rub off. I was pleasantly surprised by attention to small details, such as a small tear on the Neverborn mask symbol or highly detailed engravings on Scheme Markers. I've used different versions before but these are definitely the best I've seen so far.
If I were to point one marker that is absolutely indispensable I'd choose the Measurement Tool without any hesitation. It's used to measure walk and melee range as well as some other effects in game. The tool combines elegant design with high functionality and I usually use it several times every turn.

Markery są wycinane laserowo i mają wygrawerowany nadruk w akrylu o grubości 12,5 mm. Dostępne są różne wersje kolorów, odpowiadające frakcjom z Malifaux. Wzory są bardzo dokładne i zrobione na odpowiednio dużej głębokości, by nie ścierały się przy użyciu. Miło zaskoczyło mnie przywiązywanie uwagi do naprawdę drobnych szczegółów, takich jak np. łza na masce markera Nevernorn czy też inne bardzo szczegółowe zdobienia na innych tokenach. Używałem różnych markerów, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z tak wysoką jakością wykończenia.
Gdybym miał wskazać jeden marker, który jest absolutnie niezbędny, wybrałbym Measurement Tool bez chwili wahania.  Używa sięgo do mierzenia dystansu Wk i zasięgów w walce wręcz, oraz do wszelkich innych podstawowych pomiarów w grze. To narzędzie łączy w sobie dużą funkcjonalność z wysokim poziomem wykończenia, przeważnie używam go kilkanaście razy na turę.

McTavish's Gator won't be able to resist the temptation

Things are about to get messy

There are also markers engraved and cut from 1/8 inch Western Alder wood. Here the details look great too. Big contrast between them and the darker part makes it easy to immediately realize what kind of effect or marker is represented. Also, the symbols are nicely shaded, which makes them look more three-dimensional.

Warto jeszcze wspomnieć o markerach ze wzorem wyciętym laserowo w 12,5 mm drewnie (olcha). Tutaj detale też wyglądają świetnie. Duży kontrast pomiędzy nimi a ciemniejszymi częściami ułatwia natychmiastowe ocenienie co pokazują. Dodatkowo, symbole są też ładnie wycieniowane, co sprawia wrażenie głębszej "trójwymiarowości".Overall, I can highly recommend markers and tokens from Widget Wizards. In the basic set you get more than you will ever need for all the common conditions and effects. The Measuring tool is excellent and will improve your gaming experience and other tokens important for your crew or faction can be bought separately.  And one more thing - there are four "special" 30 mm markers, on which you can simply write the name of the effect you need, which will save you time and money.

Podsumowując, mogę zdecydowanie polecić markery i znaczniki od Widget Wizards. W podstawowym zestawie znajdziecie nawet więcej niż trzeba do wszystkich najczęściej występujących w grze efektów. Miarka jest świetna i na pewno podniesie poziom zadowolenia z gry, a dodatkowe znaczniki do waszej ekipy lub frakcji mogą być kupione osobno. I jeszcze jedno - w zestawie znajdziecie cztery "specjalne" 30 mm markery, na których można po prostu napisać potrzebny efekt, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

the whole basic set (pic from the producer)4 comments:

 1. Żetony bardzo dobre - ładne i czytelne... ale ich ilość trochę niepokoi. Wydaje się, że w tej grze trzeba pamiętać o wielu sprawach.

  ReplyDelete
  Replies
  1. W praktyce w grze najwięcej jest corpse/scrap markerów jak coś ginie. Wszelkie efekty to przeważnie kilka dodatkowych żetonów równocześnie. Tutaj to prostu jest wszystkiego z górką.

   Delete
 2. Czy znaczniki tego producenta da się kupić gdzieś u nas? Czy tylko od producenta?

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...