Thursday 18 May 2017

More WIPs


I'm almost done with my latest project. Painting two identical crews simultaneously is a bit tedious so I am looking forward to finishing Hoffman's constructs and returning to my Neverborn.

Kończę już mój ostatni projekt. Równoczesne malowanie dwóch identycznych ekip jest dość nużące i czekam już z niecierpliwością do ukończenia pracy i powrotu do moich Neverbornów. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...