Tuesday 29 September 2015

Desert Mat for Malifaux - a review


A few weeks ago I wrote a review of a gaming mat for Malifaux from playmats.eu for Malifaux. I've really enjoyed using it so I was more than happy when I got a chance to review a new one. Desert-themed mat is the latest product from the "deployment zones" series. The pictures were taking during a day when the weather was very changeable with different lighting conditions each time so some colors may look brighter in one picture and darker in another.

Parę tygodni temu napisałem recenzję maty do gry w Malifaux od playmaty.pl Bardzo dobrze mi się ją używa, tak więc bardzo mnie ucieszyła możliwość recenzowania nowej. Mata o klimacie pustynnym to najnowszy produkt z serii mat ze strefami rozstawienia. Zdjecia do recenzji były robione podczas bardzo zmiennej pogody przy zróżnicowanym oświetleniu. tak więc na niektórych fotkach kolorki będą jaśniejsze, a na innych nieco ciemniejsze.


As yo can see in the pictures above, the coloring is bright and vivid. I really like the fact that the print is diversified. Different shades of yellow and brown are used to great effect. There are also some small rocks. All of these creates a very realistic look. 

Tak jak możecie zobaczyć na powyższych zdjęciach, kolorystka jest bardzo jasna a barwy są żywe. Zróżnicowane odcienie żółci i brązy dają bardzo ładny efekt. Można też zauważyć drobne skałki. Całość daje bardzo realistyczny efekt. 


This time round I received a vinyl version of the mat. I have to admit I was a bit concerned as I thought the quality of material would not be good enough. My doubts were proven unfounded. The PVC material has a solid feel to it and unfolds on the table easily. Also, all the corners lie flat. Just like the previous mat, it's also resistant to liquids and scratches. The vinyl version is thinner than the foam one but it's also lighter. Mats are sent in cardboard tubes, so they already come with a perfect storage option.

Tym razem dostałem matę vinylową. Muszę przyznać, że miałem pewne wątpliwości. Myślałem, że materiał może okazać się być niskiej jakości. Moja obawy były jednak nieuzasadnione. Materiał PVC jest bardzo solidny i rozkłada się na stole bardzo łatwo. Co więcej, krawędzie idealnie przylegają do powierzchni.Tak samo jak poprzednia mata, jest odporna na płyny i zadrapania. Vinylowa wersja jest cieńsza od piankowej ale jest też lżejsza. Maty są wysyłane w kartonowych tubach, tak więc od razu dostajemy praktyczną opcję na przechowywanie.


I devoted some space to explaining how useful deployment zones are in Malifaux in my previous review. These are added here as well. However, the design is completely different. The lines are printed in brighter shades than the colors of the mat. They're easily to notice when you look more carefully but do not detract in the slightest from the print on the surface of the mat. Actually, if you look closely they seem like lines drawn in sand (which fits perfectly fluff-wise). The circle in the middle seems to stand in a bit too much of a contrast to the rest as there are some bright parts that go along its edges. However, this works really well in game, as this ares can often be the most important section of the board and having this part clearly marked can be very helpful.

W poprzedniej recenzji poświęciłem sporo miejsca wyjaśnieniu, dlaczego maty ze strefami rozstawienia tak dobrze sprawdzają się w Malifaux. Tutaj też są dodane, ale ich design wygląda zupełnie inaczej. Linie są nadrukowane jaśniejszą barwą niż kolory maty. Wyglądają niemalże jak linie narysowane patykiem w piasku (co pasuje pod względem klimatu). Koło w centrum sprawia wrażenie, jakby zbyt mocno kontrastowało z resztą - wzdłuż krawędzi można zauważyć kilka jaśniejszych plam. Mimo to, w grze sprawdza się to bardzo dobrze. Ta część maty może często być najważniejszą strefą gry. W takich wypadkach wyraźne oznaczenie tego obszaru znacznie ułatwia rozgrywkę.


Overall, I really like the new mat. It shows that guys from playmats.eu are not resting on their laurels and continue great work with a new products that adds more diversity to their Malifaux mats range. I can highly recommend the Desert one and I look forward to seeing more!

p.s. one more thing - the price. The vinyl version is a budget solution as it costs only 20 EUR, making the price-quality ratio exceptionally good

Podsumowując, bardzo podoba mi się nowa maya. Widać, że panowie z playmaty.pl nie osiedli na laurach i kontynuują świetnie prowadzoną działalność, poszerzając asortyment o produkty dodające zróżnicowania do ich mat używanych w Malifaux. Mogę zdecydowanie polecić matę pustynną i czekam z niecierpliwością na kolejne.

p.s. jeszcze jedna rzecz - cena.  Vinylowa mata to budżetowe rozwiązanie, jej koszt to tylko 59 zł, a więc w relacji cena-jakość wypada wyjątkowo dobrze
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...