Wednesday 23 September 2015

Stitched Together

I still haven't caught up with my works from last summer on the blog. I was working mainly with Neverborn so I'll try to show them all here soon. I'll start with Stitched Together. I got these minis on eBay a while ago and they cost me an arm and a leg. Wyrd hasn't released all the minis from Book 1 and 2 in plastic yet and it created a market for some models. Stitched Together, a solid mminiondel that fits in many Neverborn crews, definitely belongs there. 
The paintjob was pretty straightforward. I painted them using mainly warm, brown colors as I wanted some contrast with purple carpets on the bases. I also used some blood effect for their hooks.


Nie zdążyłem jeszcze nadrobić blogowych zaległości z lata. Pracowałem głównie przy Neverbornach, więc będę się starał pokazywać wszystko tutaj w najbliższym czasie. Zacznę od Stitched Together. Kupiłem te figurki na Ebayu jakiś czas temu i kosztowały mnie małą fortunę. Wyrd nie wydał jeszcze w plastiku wszystkich modeli z 1 i 2 podręcznika, co wytworzyło się spore zapotrzebowanie na takie figurki. Stitched Together to solidny minion, który pasuje do wielu ekip Neverborn, talk więc niestety należy do tej grupy.I will be using them mainly in my Dreamer crew as they can be summoned by him. They're rather slow and have low Ml but they can cause trouble anyway. Their main use comes from a Ca action called Gamble your life. It's a Ca vs Df duel and the loser gets 3/4/7 damage, which cannot be cheated. Another trick up their sleeve is called A Game of Chance. It's a Ca5 Wp duel and the winner gets to draw 2 cards and discard one. 5 is a rather poor initial value but then Neverborbn have ways of lowering that stat.


Będę ich używał głównie w ekipie Dreamera, ponieważ może on je przyzywać w grze. Są dość powolni i mają niskie Ml, ale i tak potrafią namieszać. Ich głównym atakiem jest Gamble your life. To akcja bazująca na ich Ca przeciwko Df. Przegrany otrzymuje 3/4/7 obrażeń, które nie mogą być cheatowane. Inny trik do którego mają dostęp to A Game of Chance. To duel Ca5 vs Wp, zwycięzca wyciąga dwie karty i jedną odrzuca. Co prawda 5 to dość niska początkowa wartość, ale Neverborn mają kilka sposóbów na obiżanie tej wartości u przeciwników.They are quite resilient as they are Hard to Kill and get Reactivate when they have 1 Wd left. Also, if you flip a crow when they get hurt, everyone within 2' suffers 2 damage. They also have a nice (0) ability called Creeping fog, which allows the Stitched Together to bring up a mobile 4' aura of soft cover around them.

Są dość odporni dzięki Hard to Kill. Dodatkowo, otrzymują Reactivate kiedy scjhodzą do 1 rany. Dodatkowo, jeśli wyciągnie się Kruka po tym jak dostają obrażenia, wszyscy w promieniu 2 cali dostają 2 punkty obrażeń. Mają też przydatną akcję za (0), Creepy Fog, która pozwala im przywołać wokół nich przenośną osłonę w promieniu 4 cali.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...