Tuesday 11 October 2016

Every Night I BurnIggy had an interesting (although a bit creepy) introductory story in one of M1E books. A twisted boy who sets an entire orphanage on fire is nothing pleasant for sure...
In game he is a Neverborn Enforcer. His main strength in offence comes from putting the Burning condition on other models, but there are also some nice tricks that attack opponent's WP. If he manages to get close (which isn't that easy as he's quite squishy), he can lower WP by -2, making it much easier to act for masters like Pandora or Dreamer. Setting Zoraida's Voodoo Doll on fire can potentially cause 12 points of damage (!). Iggy can also mess with activation order if he successfully used Mood Swing. I haven't tried him with my Dreamer yet but I can clearly see that he could work pretty well with Chompy version as there are already other elements (Web Markers, Daydreams) that lower Wp.
His Df is a nice 6 with -1 damage to Sh attacks, but you can't count on him surviving a strong attack. Iggy's Wk is a standard 5 with a Cg of 6. Overall, it seems like a solid option for a 5ss Enforcer.

Iggy miał ciekawą (chociaż wywoływała ciarki na plecach) historię wprowadzającą w jednym z pierwszoedycyjnych podręczników do Malifaux. Pokręcony dzieciak, który podpala cały sierociniec to na pewno nic przyjemnego...
W grze jest enforcerem do frakcji Neverborn. Jego główną siłą w ofensywie jest nakładanie Burning na inne modele, ale jest też kilka sztuczek do użycia przeciwko Wp przeciwników. Jeśli uda mu się podejść bliżej (co nie jest łatwe, bo jest dość miękki), może obniżyć Wp aż o 2, znacznie ułatwiając działania masterom takim jak Pandora czy Dreamer. Podpalenie laleczki Voodoo Zoraidy pozwala potencjalnie wbić aż 12 ran (!). Iggy może też mieszać w kolejności aktywacji modeli jesli uda mu się użyć umiejętności Mood Swing. Nie testowałem go jeszcze z moim Dreamerem ale sądzę, że może świetnie współgrać z wersją strzelającą tego mastera, gdzie znajdują się inne elementy (Web Markers, Daydreamy) obniżające Wp.
Jego Df to solidne 6 z -1 do ataków strzeleckich, ale raczej nie ma co liczyć na to, że przeżyje silniejszy atak. Iggy ma Wk 5 i Cg 6. Wydaje się być solidną opcją jak na enforcera o koszcie zaledwie 5ss.
The model is very well designed and all pieces fit perfectly. I didn't even need to use GS as there were no gaps left after assembling the miniature. Painting isn't really complex as I wanted his grayish clothes to look like something that a homeless street urchin. I kept the colors plain as I wanted to have more contrast by painting flames on his hands and red glow around his eyes.

Figurka jest świetnie zaprojektowana i wszystkie części idealnie do siebie pasują. Nie musiałem nawet używać GS, po sklejeniu całości nie było żadnych szpar do szpachlowania. Malowanie nie należy do skomplikowanych. Chciałem utrzymać prostą kolorystykę, tak żeby jego szarawe ubranie pasowało do bezdomnego dzieciaka (gorszego sortu ;) wałęsającego się po ulicach. Kolory są raczej bazowe, chciałem tym wzmocnić efekt kontrastu malując płomienie na dłoniach i czerwoną poświatę wokół oczu.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...