Friday 21 October 2016

Austringers


I've already painted other versions of these models, including the old metal ones and my own Through the Breach coversions. Once again, Wyrd delivered and new plastic versions are a big improvement and have a lot of character to them. Attaching the birds was a bit challenging but not that bad as the pieces fit together really well. My only problem with them is their size as the crouching one is significantly bigger than the standing one. This looks particularly bad when you compare the size of their hands and heads.
I've written at length about how useful Austringers are in game in my previous post so I won't repeat myself here. For the time being I enjoy using my Neverborn in game too much but when I switch back to Guild, at least one of Austringers will probably be in most of my lists.

Miałem już okazję malować inne wersje tych modeli; stare metalowe i moje konwersje z zestawu Through the Breach. Po raz kolejny Wyrd dał radę, nowe wersje są dużo lepiej wykonane i mają więcej charakteru. Przyklejanie ptaków było małym wyzwaniem, ale bywało gorzej, zwłaszcza że części są dobrze dopasowane. Jedynym problemem pozostaje wciąż skala - kucający model jest znacznie większy od stojącego. Rzuca się to w oczy kiedy porównamy ich ramiona czy głowy.
Pisałem już wcześniej obszernie o tym jak bardzo Austringerzy mogą być pomocni  w grze, więc nie będę się powtarzał. Póki co zbyt dobrze się bawię używając Neverbornów, ale jak już kiedyś wrócę do Gildii, to z całą pewnością znajdę miejsce w większości list dla co najmniej jednego Austringera.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...