Wednesday 23 March 2016

Tuco #3


Here's another post about the third approach to a Wyrd model, this time it's Tuco. I've painted him twice before. At first it seemed to me that his legs are too long and too thin, but after painting I realized that the model has a lithe look to it and the dynamic pose goes well with that. 
I've used him a few times in my games, without much success so far but I've yet to try him with Chompy Dreamer, when his abilities relying on Wp duels can be more effective,


Czas na kolejny post o trzecim podejściu do wyrdowskiego modelu. Tym razem to Tuco, którego malowałem wcześniej dwa razy. Początkowo wydawało mi się, że nogi są za długie i za chude, ale po malowaniu zdałem sobie sprawę, że model ma w sobie pewną gibkość i sprężystość, co dobrze pasuje do dynamicznej pozy.
Użyłem go do tej pory tylko parę razy bez większych sukcesów. Muszę go jeszcze przetestować z Dreamerem w wersji Chompy, wtedy jego akcje działające na Wp powinny być bardziej skuteczne.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...