Friday 24 July 2015

Mysterious Effigy and Pukeworm

I'm still catching up with my blog backlog. This time I'll begin with... a picture of stat card from the previous edition of Malifaux. Bear in mind the fact that it's just a plain minion, master and henchmem cards were like tiny books. I've said it before and I'll say it again - I'm so glad Wyrd has switched to a new edition and simplified the rules on cards by adding optional upgrades. 

Wciąż nadrabiam blogowe zaległości. tym razem zacznę od... zdjęcia karty ze statami z poprzedniej edycji Malifaux. Miejcie na uwadze fakt, że to tylko zwykły minion, karty masterów i henchmenów to były praktycznie małe książeczki. Mówiłem to już wiele razy ale powtórzę jeszcze raz - naprawdę cieszy mnie fakt, że Wyrd wprowadził nową edycję i uprościł zasady na kartach przez dodanie opcjonalnych upgradów.I had a lot of fun working on these two. Those are really amazing models. The old metal Mysterious Effigy is by far one of the most complex models for the system I've painted so far. There are many intricate details and the whole design of this model is just amazing. While I like the new version that will be available at this year's Gencon, it seems more creepy and less mysterious than the metal one.
The Primordial Magic, affectionately referred to as "Puekeworm" is basically a resculpt of the old metal version. It's slightly thinner and a bit taller. It was and continues to be a great sculpt. Its skin is torn in many places and covered in wounds. As cruel as it sounds, there's a lot of potential for some interesting painting effects. I followed the original color scheme as I liked it a lot. 

Malowanie tej dwójki to była czysta przyjemność. To naprawdę świetne figurki. Stara metalowa wersja Mysterious Effigy to zdecydowanie jeden z najbardziej złożonych modeli z tego systemu z jakimi miałem okazję pracować. Można na niej znaleźć wiele skomplikowanych detali, a cały design figurki jest po prostu rewelacyjny. Podoba mi się nowa wersja, która będzie dostępna podczas tegorocznego Genconu, choć też muszę przyznać że w porównaniu ze starą jest bardziej odrażająca niż "tajemnicza".
Pierwotna Magia, pieszczotliwie nazywana "rzygorobakiem", to praktycznie rzecz biorąc lekko przerobiona wersja metalowa. Jest trochę cieńsza i nieco wyższa. To była i dalej jest świetna figurka. Jej skóra jest popękana w wielu miejscach i pokrywają ją liczne rany. Brzmi to może odrażająco, ale daje potencjał na ciekawe malarskie efekty. Zastosowałem tutaj oryginalny schemat kolorystyczny, po prostu przypadł mi on do gustu. Like all effigies in game, the Mysterious one facilitated the faction master. It is pretty survivable with Hard to Kill and Armor +1. It also has a nice trick up its sleeve as it allows other friendly models within 2' to cheat  Fate with card face down. 
Promordial Magic is an alternative totem that can be hired by Neverborn Masters. It costs only 2 soulstones and offers some interesting possibilities. First of all, due to Rush of Magic, you get to draw an extra card and discard one during the Draw Phase - a very useful thing. Like other totems, it cannot takeInteract actions but it can make enemy models Insignificant for the rest of the game (provided it survives that, which is possible despite only 3 Wd - it Incorporeal). Another nice trick is that once per game, when the VP are calculated, it can count as a Scheme Marker.

Tak jak wszystkie inne modele typu Effigy, Mysterious przede wszystkim wspiera Mastera swojej frakcji. Może sporo przetrwać dzięki Hard to Kill i Armor +1. Ma też jedna fajną sztuczkę która pozwala wszystkim modelom w obrębie 2 cali na cheatowanie karta położoną na odwrót na stole.
Pierwotna Magia to alternatywny totem dla Masterów Neverborn. Jego koszt to tylko 2 soulstony, a oferuje parę ciekawych opcji. Przede wszystkim, dzięki Rush of Magic, można na początku tury wyciągnąć jedną karte więcej i jedną odrzucić - bardzo użyteczna rzecz. Tak jak inne totemy, nie może wykonywać akcji typu Interact, ale może sprawić, że wrogie modele dostaną cechę Insignificant na resztę gry (pod warunkiem, że totem do tego momentu przeżyje, co nie powinno być bardzo trudne, co prawda ma tylko 3 Wd ale jest modelem typu Incorporeal). Inna sztuczka to opcja zamienienia się w Scheme Marker podczas liczenia VP raz na grę.

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...