Friday 28 August 2015

The Obligatory Gencon Post


2015

So, my Gencon order is finally here and I'm really happy about it (despite having to pay for the taxes...). This time round I got the brand new starter set, Mysterious Effigy, Abuela, 2 T-shirts (maybe wearing them while gaming will make my flips better ;), and of course Miss Ann Thrope. 
I have to admit it was the fastest and best experience I've had with Wyrd Store. Not only the store itself worked much better, but also the speed of delivery was impressive. If my parcel hadn't been kept at customs, I would have received it from the US within a week.
Now, when I look at my previous orders I notice a certain pattern...

Moje genconowe zamówienie w końcu dotarło i bardzo mnie to cieszy (nawet pomimo tego, że musiałem opłacić cło...). Tym razem zamówiłem nowiutki starter set, Mysterious Effigy, Abuelę, 2 T-shirty i oczywiście Miss Ann Thrope. 
Muszę przyznać, że to było moje najlepsze doświadczenie jakie miałem do tej pory ze sklepem Wyrda. Nie tylko sam sklep działał dużo lepiej, przesyłka dotarła do mnie dużo szybciej. Gdyby nie była przetrzymana na odprawie celnej, dotarłaby do mnie w niecały tydzień od nadania ze stanów!
Patrząc na moje poprzednie zamówienia widzę pewną prawidłowość...

2014

2013
2012

I've also managed to paint something - three models for a buddy of mine. What's interesting is that I've already had a chance to paint each of these models before (three times ;)

Udało mi się też w międzyczasie coś zmalować - trzy modele dla znajomego. Co ciekawe, wszystkie trzy figurki miałem już wcześniej okazję malować (trzy razy ;).
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...