Sunday 16 August 2015

More Nephilim


A quick painting update today. I've finished working on four more Nephilim (I've painted these minis before) and this time decided to use a different color scheme. They're not mine but I thought their owner will enjoy more variety among his Neverborn.

Dzisiaj tylko szybki malarski update. Skończyłem 4 Nephilimów (malowałem już te figurki wcześniej), i tym razem postanowiłem użyć innego schematu kolorystycznego. Nie są moi ale pomyślałem, że ich właściciel będzie zadowolony z większego zróżnicowania u swoich Neverborn.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...