Friday 7 August 2015

The trees have eyes / Drzewa mają oczy...


...and claws. At least in case of Waldgeists - a tree-like creatures who turned feral as a result of human activity in the forests of Malifaux. 
Neverborn are generally a melee-oriented faction so any help they can get with getting to the enemy is welcome. Waldgeist provides it with his (0) Germinate action, which allows him to place two 50 mm Tree Markers within 8'. They offer soft cover and count as severe terrain. This action can also help with Waldgeist's offense as his Ml range extends to 4' when his base touches severe terrain. With a mask, his attack can give the opponent slow, and with a tome it gives the Rooted condition. 
Waldgeists are rather slow but they're unimpeded. Waldgeists have only 7 wounds but they can survive some heavy beating/firing with Armor +2 and Perfect Camouflage. And all of that for 6 soulstones, which I guess is still pretty low if you take into account all that they offer.

 ...i szpony. Przynajmniej w przypadku Waldgeists - drzewopodobnych stworzeń które oszalały ze złości w efekcie ludzkiej aktywności w lasach Malifaux.
Neverborn to generalnie rzecz biorąc frakcja zorientowana na walkę wręcz, a więc każda pomoc jaką mogą otrzymać aby dotrzeć do przeciwnika jest mile widziana. Waldgeist zapewnia to swoją akcją za (0) Germinate, która pozwala mu położyć dwa 50 mm markery drzew w zasięgu 8 cali. Dają one soft cover i liczą się jako severe terrain. Ta akcja może też wzmocnić Waldgeista, pogniewać zasięg jego Ml zwiększa się do 4 cali jeśli tylko jego podstawka dotyka terenu typu severe. Przy masce dodaje przeciwnikowi slow, a przy księdze daje stan Rooted.
Są to raczej wolne jednostki, ale mają unimpeded. Mają tylko 7 ran, ale potrafią przetrwać solidny oklep/strzelaniae dzięki Armor +2 i Perfect Camouflage. To wszystko za 6 soulstonów, co chyba jest i tak niską ceną za możliwości które oferują.Painting them prove much more difficult than I had expected. I needed several washes and glazes to get the realistic effect I wanted on the bark. 
I also had some fun with the bases of my three miniatures. I use the orphanage theme for all my Neverborn but I wanted to add a touch of swamp here too. The other two are purely swamp-themed as they're not painted for my collection. I also tried the glow effect on their eyes and applied it with an airbrush. The first layer went perfectly where I wanted it to be but I made a mistake of diluting the paint too much for highlight and in the end had to fix everything with a brush.

Malowanie tych figurek okazało się dużo trudniejsze niż przypuszczałem. Potrzebowałem kilku washy i glazów żeby uzyskać satysfakcjonujący mnie realistyczny efekt na korze. 
Trochę się pobawiłem przy podstawkach moich trzech figurek. Motyw sierocińca jest obecny u wszystkich moich Neverborn, ale chciałem dodać tutaj też bagienny akcent. Pozostałe dwa to już sam motyw bagna, jako że nie są malowane dla mnie. Próbowałem też dodać efekt świecących oczu i użyłem do tego aerografu. Pierwsza warstwa poszła bardzo dobrze ale przy rozjaśnieniu popełniłem błąd i za bardzo rozcieńczyłem farbkę i musiałem robić poprawki pędzlem.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...